10 พฤศจิกายน 2562 พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก  เปิดเผยว่า ในสัปดาห์หน้า กองทัพบกเตรียมส่งทีมนักกีฬายิงปืนเข้าร่วมกิจกรรมทางทหารกับกองทัพมิตรประเทศ  “การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี กองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน “ ครั้งที่ 29 (29th ASEAN Armies Rifle Meet : AARM 2019) ซึ่งจัดขึ้น ระหว่าง 13-28 พฤศจิกายน 2563 ณ เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโดนีเซีย  

 

 

โดยกองทัพบกอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพและมีกองทัพบกกลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ ส่งนักกีฬาตั้งแต่ระดับพลทหารถึงนายทหารสัญญาบัตรเข้าร่วมการทดสอบ ได้แก่ ไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย บรูไน และฟิลิปปินส์

 

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยกองทัพบกอาเซียน หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางทหารอันนำไปสู่การประสานความร่วมมือและช่วยเหลือกันในด้านอื่นๆ รวมทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะความชำนาญของกำลังพลด้านการใช้อาวุธปืน และได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมของแต่ละประเทศอีกด้วย

 

 

(คลิป) ทหารไทยร่วมทดสอบยุทธวิธีทบ.อาเซียน

 


โดยปีนี้ กองทัพบกมอบให้ศูนย์การทหารราบ รับผิดชอบในการจัดเตรียมทีมผู้ฝึกสอนและนักกีฬายิงปืน 23 นาย ส่งเข้าร่วมการทดสอบใน 5 ประเภท ได้แก่ ปืนเล็กยาว ปืนเล็กสั้น ปืนกล ปืนพกชาย และปืนพกหญิง มีกำหนดออกเดินทางไปอินโดนีเซียใน 13 พฤศจิกายน นี้ 

 

สำหรับพิธีเปิดการทดสอบ AARM 2019 กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน ที่สนามยิงปืน Pusdikif Cipatat เมืองบันดุง สาธารณรัฐอินโอนีเซีย โดย พลเอกสุนัย  ประภูชะเนย์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะผู้แทนกองทัพบก จะเดินทางเข้าร่วมในพิธีเปิดด้วย ส่วนพิธีปิดในวันที่ 26 พฤศจิกายน โดยผู้บัญชาการทหารบกและผู้บังคับบัญชาของกองทัพบกอาเซี่ยนจะร่วมในพิธีปิดและร่วมการยิงปืนทดสอบแบบโนเวลตี้(Novelty)ด้วย 

 


(คลิป) ทหารไทยร่วมทดสอบยุทธวิธีทบ.อาเซียน

 


การทดสอบยิงปืนทางยุทธวิธี ทบ. กลุ่มอาเซียน เริ่มมาตั้งแต่ปี 2534 ที่ผ่านมากองทัพบกไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ 4 ครั้ง และนักกีฬายิงปืนของกองทัพบกไทย เคยได้รับรางวัลชนะเลิศรวมมาแล้ว 8 ครั้ง  

 

อย่างไรก็ตามในการทดสอบแต่ละครั้ง กองทัพบกได้คัดเลือกและสนับสนุนนักกีฬายิงปืนที่มีทักษะดีเยี่ยม ทั้งเก่าและใหม่ ให้ได้เข้าร่วมทีม เพื่อส่งเสริมให้พัฒนาฝีมือก้าวไปสู่ระดับสากลตามนโยบายของพลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่มีเจตนารมณ์สนับสนุนและให้โอกาสกับกำลังพลที่มีความสามารถพิเศษ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาทักษะการใช้อาวุธประจำกายของทหารที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติภารกิจในงานด้านความมั่นคงของประเทศต่อไป