9 พ.ย.62 - "นายสราวุธ เบญจกุล" เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เดินทางตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ด้านการให้บริการประชาชนของศาลแขวงสุพรรณบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งในส่วนของจุดให้บริการประชาชน การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ระบบบริการดิจิทัล รวมถึงคำแนะนำต่างๆ เพื่อให้คู่ความที่มาศาล มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองตามกระบวนการยุติธรรม

 

 

 

ศาลเดินหน้า ติดป้ายเกณฑ์วงเงินประกัน

 

 

                       โดยการตรวจเยี่ยมงานครั้งนี้ "นายสราวุธ" เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้แนะนำให้หน่วยงานในสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม จัดทำป้ายแสดงเกณฑ์ราคาประกัน ให้ประชาชนที่มาศาลได้รับทราบเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามนโยบายของ "นายไสลเกษ วัฒนพันธุ์" ประธานศาลฎีกา
 

 

 

ศาลเดินหน้า ติดป้ายเกณฑ์วงเงินประกัน

 

                       ขณะเดียวกัน "เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม" ยังได้ติดตามการเตรียมความพร้อมการย้ายอาคารที่ทำการศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี ที่จะย้ายไปยังอาคารหลังใหม่ เลขที่ 731 ถ.เณรแก้ว ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ในวันที่ 6 ธ.ค.นี้ด้วย

 

ศาลเดินหน้า ติดป้ายเกณฑ์วงเงินประกัน