ศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข กระทรวงยุติธรรม - 8 พ.ย.62 นายชูวิทย์ จันทรส ผู้ประสานงานเครือข่ายรณรงค์ป้องกันภัยแอลกอฮอล์ พร้อมด้วย นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ นำกลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังธุรกิจสุรา (Alcohol Watch) เครือข่ายนักกฎหมายเพื่อเด็กและเยาวชน และกลุ่มหน้ากากขาว ซึ่งเป็นนักเรียนนักศึกษาจากหลายสถาบัน กว่า 30 คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึงนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการประสานกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 22/2558 (ศอ.กต.) เพื่อขอให้ตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับสถานบันเทิงที่เคยถูกสั่งปิดกิจการจากกรณีตรวจพบยาเสพติดและมีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าใช้บริการ แต่ลักลอบกลับมาเปิดใหม่ในพื้นที่เดิม โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต จิตรอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม เป็นผู้รับหนังสือ

 

 

 

จี้ยธ.จัดการร้านเหล้าลอง

 

               

    นายชูวิทย์ กล่าวว่า สถานบริการในพื้นที่ ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. และ ต.ห้วยทราย อ.หนองแค จ.สระบุรี ถูกสั่งปิดร้านมีกำหนด 5 ปี ตั้งแต่เมื่อปี 61 ฐานฝ่าฝืนคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 22/2558 ,46/2559 เนื่องจากพบยาเสพติดและมีเด็กเข้าใช้บริการ แต่ล่าสุดสถานบริการทั้ง 2 แห่งได้กลับมาเปิดทำการใหม่ในที่ตั้งเดิม โดยเชื่อว่ามีเจ้าของคนเดิม ซึ่งทั้งสองร้านมีการลงโฆษณาเชิญชวนจัดโปรโมชั่นทางสื่อสังคมออนไลน์อย่างโจ๋งครึ่ม เครือข่ายฯ เกรงว่าจะมีร้านอีกจำนวนมากที่เคยถูกสั่งปิดและกลับมาเปิดใหม่เหมือนดังเช่นทั้งสองร้าน เป็นการทำลายเจตนารมณ์ของกฎหมายควบคุมร้านเหล้าผับบาร์รอบสถานศึกษาอย่างร้ายแรง เพราะต้องใช้เวลาผลักดันกฎหมายดังกล่าวมากว่า 8 ปี ดังนั้น รัฐบาลนี้ไม่ควรปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ ทั้งนี้ เครือข่ายฯ ยังได้นำหลักฐานการกระทำผิดกฎหมายมามอบให้กระทรวงยุติธรรมด้วย

 

 

 

จี้ยธ.จัดการร้านเหล้าลอง

 

 

                  ด้านนายธีรภัทร์ กล่าวว่า ศูนย์วิจัยปัญหาสุราได้สำรวจ พบว่าร้อยละ94.3 เห็นด้วยกับกฎหมายควบคุมร่านเหล้าฯ และต้องการรักษาไว้ ส่วนร้อยละ 87.2 เห็นว่าปัญหาสังคมมีแนวโน้มดีขึ้นจากนโยบายนี้ ขณะที่ร้อยละ 97 เห็นว่าชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทำผิดกฎหมายในพื้นที่ด้วย ดังนั้น เครือข่ายฯ ขอแสดงจุดยืนและข้อเสนอต่อรมว.ยุติธรรม ได้แก่ 1. ประสานงานกองบัญชาการตำรวจนครบาล และการปกครอง (กรณีต่างจังหวัด) ติดตามความคืบหน้าคำสั่งปิดสถานบริการของร้านที่เคยถูกจับกุม พร้อมประสานงานกรมสรรพสามิต กรณีใบอนุญาตจำหน่ายสุรา 2.เร่งตรวจสอบและดำเนินการขั้นเด็ดขาดกับสถานบริการหรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ที่เคยถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมดำเนินคดี มีคำสั่งปิดกิจการเนื่องจากกระทำผิดกฎหมาย แต่มีพฤติกรรมกลับมาเปิดใหม่ในพื้นที่เดิม 3.ขอให้เร่งสร้างกลไกรับเรื่องร้องเรียนกลาง และประชาสัมพันธ์ให้สถานบริการทราบเจตนารมณ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายของผู้ประกอบการ 

 

 

 

จี้ยธ.จัดการร้านเหล้าลอง

                    ว่าที่ร้อยตรี ธนกฤต กล่าวว่า หลังจากรับเรื่องแล้วจะไปตรวจสอบทุกพื้นที่ที่มีการเปิดสถานบันเทิงว่าเปิดโดยได้รับอนุญาตหรือไม่, สั่งปิดแล้วกลับมาเปิดให้บริการใหม่หรือไม่ หรือเปิดใกล้สถานศึกษาหรือไม่ โดยในส่วนของสถานบันเทิงที่มีถูกคำสั่งปิดและกลับมาเปิดให้บริการใหม่ในพื้นที่กรุงเทพ ตนจะลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตนเองและจะได้คำตอบภายใน 1 สัปดาห์ พร้อมยืนยันกระทรวงยุติธรรมจะใช้มาตรการเชิงรุกในการดูแลประชาชนและเยาวชนให้มีความสุข รวมทั้งมีแนวคิดจะดึงเครือข่ายเยาวชนฯ มาเป็นเครือข่ายแจ้งข่าวของศูนย์ยุติธรรมสร้างสุข ที่มีจำนวนกว่า 7,000 แห่งทั่วประเทศ