6 พ.ย.2562-ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ว่า ในที่ประชุมได้รับทราบการที่ไทยได้รับการคัดเลือกจาก UNESCO ให้กรุงเทพฯและสุโขทัยเป็น 2 ใน 66 เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่ โดยกรุงเทพฯได้รับคัดเลือกในสาขาด้านการออกแบบขนาดที่จังหวัดสุโขทัยได้รับคัดเลือกในสาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน 

              

          ยูเนสโก ยก กรุงเทพ-สุโขทัย ติดโผ เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่

 

 

 

               ยูเนสโก ยก กรุงเทพ-สุโขทัย ติดโผ เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่

 

                            ยูเนสโก ยก กรุงเทพ-สุโขทัย ติดโผ เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่

 

ยูเนสโก ยก กรุงเทพ-สุโขทัย ติดโผ เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่

 

 

 

ยูเนสโก ยก กรุงเทพ-สุโขทัย ติดโผ เมืองสร้างสรรค์แห่งใหม่

 

ขอบคุณภาพ :unseentourthailand.com/