1 พ.ย.2562-ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.คุณหญิงสุชาดา กีระนันท์  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านฟูฟ้า กล่าวว่าในปี ชวด พ.ศ.2563 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

 


           

 

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์รูปหนูหน้าตารื่นเริง และรูปแมวที่แอบดูหนูข้างรั้ว   นอกจากพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์แล้วยังพระราชทานพรปีใหม่  “สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ปีชวดหนู “แมวไม่อยู่ หนูระเริง”  ดังนี้ 

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพรปีใหม่ ทรงเตือนอย่าประมาท

 

                  

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๓ ปีชวดหนู

“แมวไม่อยู่ หนูระเริง”

แมวไม่อยู่หนูระเริงโบราณว่า แต่แมวมาเมื่อไหร่รู้แน่

อาจถูกกินสิ้นชีพไม่ทันแก่ ต้องพ่ายแพ้เพราะประมาทอาจถึงตาย

คนเหมือนหนูตั้งใจดูให้พร้อมสรรพ เผื่อแมวกลับสู้ได้ดั่งใจหมาย

อยู่ทั้งปีไม่มีอันตราย ท่านทั้งหลายจงสุขทุกคืนวัน"

 

 

 

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพรปีใหม่ ทรงเตือนอย่าประมาท

 

 

                กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพรปีใหม่ ทรงเตือนอย่าประมาท