นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวภายหลังร่วมเป็นประธานเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมเชิญชวนคนไทยถวายภัตตาหารลดหวานมันเค็ม จากนั้นมอบใบประกาศเกียรติบัตรแก่ อสม.อำเภอพุทธมณฑล ต.นครปฐม ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และกล่าวถึงสถิติกรมอนามัยพบคนไทยโดยเฉลี่ยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งที่ไม่รวมการนอนสูงถึงเกือบ 14 ชั่วโมงต่อวัน เช่น การนั่งเล่นโทรศัพท์มือถือ การใช้คอมพิวเตอร์ การนั่งคุยกับเพื่อน การนั่งหรือนอนดูโทรทัศน์ และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้มีน้ำหนักเกินและเกิดโรคอ้วน ทำให้เป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน และโรคมะเร็งบางชนิด ดังนั้นหากส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังจะช่วยลดความสูญเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ถึง 11,129 รายต่อปี และลดต้นทุนค่ารักษาพยาบาลได้ถึง 5,977 ล้านบาท

 

รมว.สธ. ชวนออกกำลังช่วยลดโรค อายุยืนยาว

 

          นายสาธิต กล่าวอีกว่า โครงการ “อสม.ชวนขยับ” โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 1 คนรับผิดชอบชวนคนมาร่วมออกกำลังกาย 10 ครอบครัว เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนใส่ใจดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตัวเองในรูปแบบการออกกำลังกายที่เหมาะสมแต่ละวัยโดยวิธีง่าย เช่น เดิน วิ่ง  รำไทเก็ก หรือ คีตะมวยไทย เป็นต้น อย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 ครั้งๆละ 30 นาที

 

          พร้อมกันนี้ นายสาธิต ยังย้ำถึงกองทุนฌาปณกิจ อสม.ที่เมื่อเสียชีวิตจะได้รับรายละ 500,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับอสม.ทั่วประเทศ ซึ่งจะเร่งรัดดำเนินการให้เร็วที่สุด 

 

รมว.สธ. ชวนออกกำลังช่วยลดโรค อายุยืนยาว

 

           “ผมเชื่อว่าการออกกำลังกายเป็นสิ่งดีจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ลดความเสี่ยงจากโรคเรื้อรังต่างๆ เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกในเด็ก รักษาความแข็งแรงของกระดูกในวัยรุ่นที่กำลังเจริญเติบโต ชะลอความเสื่อมของกระดูกในช่วงวัยสูงอายุ อีกทั้งยังช่วยในการย่อย และดูดซึมอาหาร ลดท้องอืดท้องเฟ้อ ระบบขับถ่ายดีขึ้น ลดความอ้วน มีสมาธิในการทำงานดีขึ้น ช่วยรักษาโรคซึมเศร้า ลดความเครียด นอนหลับได้ดี ชะลอความแก่ ยืดอายุให้ยืนยาวด้วย” รมช.สาธารณสุข กล่าว