นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ได้เปิดใจกับผู้สื่อข่าวกรณีที่มีข่าวการย้ายจากจังหวัดขอนแก่นมาดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าฯหนองบัวลำภู โยงงานหมอลำคาร์นิวัล ว่า การย้ายเป็นไปตามวาระที่ผู้บังคับบัญชาให้โอกาสได้ไปทำงานที่เหมาะสมและเพื่อความก้าวหน้า ซึ่งอาจจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่มีงานหมอลำคาร์นิวัล เพราะเป็นโครงงานที่ต้องให้แล้วเสร็จในสิ้นปีงบประมาณคือสิ้นเดือนกันยายนพอดี เช่นกัน

 

 

          นายสันติ  กล่าวย้ำว่า ในการดำเนินงานหมอลำคาร์นิวัลนั้น มารับเรื่องหลังจากที่กระบวนการ ทุกอย่างผ่านไปแล้ว ตั้งแต่การทำทีโออาร์ การออกแบบ ประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง และได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จนมีการร้องเรียนการอุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นธรรมถึงกรมบัญชีกลาง จากเดิมงานมีกำหนดจัดในเดือนมีนาคม แต่เนื่องจากมีการอุทธรณ์ ไม่รู้กรมบัญชีกลางตอบกลับมาได้หรือไม่ได้อย่างไร ช่วงนี้ไม่ได้เกี่ยวข้อง

 

 

อดีตรองผู้ว่าฯขอนแก่นย้ำชัดย้ายไม่เกี่ยวหมอลำคาร์นิวัล

          เมื่อมีปัญหาก็มีคำสั่งช่วยดูก็ดูมาตลอด จนเดือน ก.ค.กรมบัญชีกลางแจ้งมาประมาณกางเดือน ขอให้ดำเนินการได้แล้ว การอุทธรณ์ไม่มีผล ถือว่าการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ แต่ทั้งนี้ให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ คือเดือนก.ย.2562 มีเงื่อนเวลามาจำกัด ก็มีการดำเนินการทำตามทีโออาร์ ซึ่งเป็นการดำเนินการไปตามหน้าที่เราไม่เกี่ยวกับรายละเอียด พอมาถึงแถลงข่าวก็เชิญผู้ว่ามาแถลงข่าว ผู้ว่าไม่อยู่ผมก็ไปแทน แถลงข่าวเสร็จก็มีกิจกรรมตามนั้น ทั้งการแสดง ขบวนแห่ รายละเอียดของกิจกรรม ว่าไปตามที่กำหนดและประกาศในเว็บไซต์

 

          หน้าที่คือดูให้กิจกรรมลุล่วงไปเพราะสำนักงบอนุมัติงบมาแล้ว ทำไม่ได้หรือไม่เพราะอะไร ถ้าไม่ทำผู้รับจ้างก็ฟ้อง ก็ต้องเดินหน้าไปตามทีโออาร์ จนกระทั่งจุดสุดท้ายก่อนย้าย ก็ไปโรดโชว์ที่สยามสแควร์วัน เอาหมอลำที่ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดไปโชว์ จริงแล้วงานนี้วัตถุประสงค์ดี ที่รักษาศิลปะไว้ สร้างคนรุ่นใหม่ให้มีขวัญกำลังใจไม่ใช่แค่ขอนแก่นแต่ทั่วประเทศ อย่างที่ชนะเลิศก็มาจากจังหวัดยโสธร บุรีรัมย์ สร้างงานสร้างรายได้ให้เห็น

 
       

 

           “ผมมาช่วยเขาดู อย่าให้ผิดกฎหมาย เราทำงานมาตรงไปตรงมาชัดเจนมาตลอด หมอลำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผม ทำตามขั้นตอน เวลานี้ยังไม่จบเขายังมีการตรวจรับ ดูเนื้องาน ที่ทำมาทั้งหมดในวงเงิน 27 ล้านบาท มีเนื้องานอะไรที่ไม่ครบ จะเท่าไหร่ ไม่รู้ในกระบวนการ ไม่ก้าวล่วง ถ้าผมมีส่วนได้ส่วนเสียตั้งแต่ต้นก็ว่าไปอย่าง ต้นทางผมก็ไม่เกี่ยว โดยเฉพาะขบวนการด้านงบประมาณ มากลางทางแล้ว ใกล้ปลายทางแล้ว เขาวางระบบอย่างไร งบเท่าไหร่ ถ้าไม่ครบตามนั้นก็ต้องหัก

 

 

อดีตรองผู้ว่าฯขอนแก่นย้ำชัดย้ายไม่เกี่ยวหมอลำคาร์นิวัล

              เพื่อความสบายใจมีคณะกรรมการอยู่แล้ว ตั้งกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งโดยท้องถิ่นจังหวัดเป็นประธาน คลัง พาณิชย์จังหวัด มาช่วยดู ปริมาณงานครบถ้วนหรือไม่ ขาดเท่าไหร่หักเงินเท่าไหร่ การแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าทางจังหวัดไม่ได้ไปมีส่วนได้ส่วนเสีย มีหน้าที่ดูให้งานเป็นไปตามทีโออาร์ ตามข้อกำหนด ที่ผ่านมามีผู้ยื่นเรื่องร้องเรียน ก็รับฟังเอาไปเป็นข้อสังเกตหลายอย่าง ทั้งเรื่องการแสดง ขบวนแห่ การจัดทำเวที กิจกรรมทุกอย่าง ต้องผ่านการตรวจรับถ้าไม่ถูกต้องก็ต้องถูกหัก เรียกได้ว่าผมมีหน้าคอมเม้น การไปทุจริต ผมไปไม่ถึงขั้นนั้นหรอกเพราะเราดูแค่ภายนอกไม่ได้ลงรายละเอียด ไมได้เป็นผู้ลงนามในสัญญา ”

 

 

อดีตรองผู้ว่าฯขอนแก่นย้ำชัดย้ายไม่เกี่ยวหมอลำคาร์นิวัล

                                              นายสันติ  เหล่าบุญเสงี่ยม

           พอไปลงข่าวเพราะหมอลำ ยอมรับว่ากระทบกับภาพลักษณ์ผม ผู้บังคับบัญชามีความปรารถนาดี ให้มาทำหน้าที่ ถ้าเป็นไปตามหมอลำต้องสอบสวนผมในฐานะที่ผมกระทบความผิด ถ้าจะเข้าข่ายการทุจริตต้องตั้งกรรมสอบ ให้อยู่ในพื้นที่ไม่ได้เพราะกระทบพยานหลักฐานจึงจะย้าย แต่การย้ายครั้งนี้เป็นความปรารถนาดีอยากให้ผมมาทำงานที่นี่เพื่ออนาคตที่ดีขึ้น ซึ่งเรื่องประจวบเหมาะกับเวลา เราต้องดำเนินการหมอลำให้เสร็จในเดือนกันยายน โยกย้ายก็ช่วงเดือนกันยา มันอยู่ในช่วงเดียวกัน

 

             ขอนแก่น - ข่าว/ภาพ โดย จิติมา จันพรม