"ณัฏฐพล" เดินสายให้กำลังใจครูชุมพร ย้ำ ครู คือบุคคลสำคัญสุดในการขับเคลื่อนการศึกษา กำชับ ผอ.รร. ต้องบริหารจัดการให้เป็น โรงเรียนคุณภาพ อย่าหวังแค่รางวัล นำผลงานมาเลื่อนวิทยฐานะ พร้อมสั่งเชือด ขรก.โกงอาหารกลางวันเด็ก เจอทั้งวินัย-อาญา

 

          เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 62 - นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวระหว่างการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมสถานศึกษาใน จ.ชุมพร ว่า ในการระเบียบและแนวทางการทำงานร่วมกันภายในกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ตั้งแต่การพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ ,การเตรียมจัดมาตรฐานการเรียนการสอน ,แนวทางปรับปรุงระบบสวัสดิการบุคลากรและการจ้างงานบุคลากรของกระทรวง ,การกำชับใช้งบประมาณให้มีประสิทธิภาพ (เช่น การไม่ไปดูงานต่างประเทศ 1 ปี) ได้ข้อสรุปแล้ว เชื่อว่าแนวทางที่ตนวางไว้จะได้รับความร่วมมือของบุคลากรในกระทรวงเป็นอย่างดี

 

ครูตั้น สั่งหวด ขรก.โกงอาหารกลางวันเด็ก

 

          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวอีกว่า ตนติดตามข่าวสารของสังคมออนไลน์เสมอพบว่ากระแสข่าวที่เกี่ยวกับการทุจริตหรือความไม่โปร่งใสบางประการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยังมีอยู่เป็นระยะๆ ตนขอบคุณที่สังคมสะท้อนเรื่องเหล่านี้ขึ้นมา ดังนั้นมาตรการที่นายกรัฐมนตรีมอบไว้คือการทำงานของรัฐบาลต้องโปร่งใสนั้น กรณีเหล่านี้ไม่ควรมีขึ้นอีก 

 

         "เรื่องการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระทรวง โดยเฉพาะการโกงงบอาหารกลางวันนักเรียน ผมไม่ได้นิ่งนอนใจเพราะเคยแจ้งแล้วว่าหากมีเรื่องเเบบนี้จะจัดการคนที่รับผิดชอบตรงคือ ผอ.โรงเรียน ถ้าผู้บริหารสูงสุดของโรงเรียนเข้มงวด หมั่นตรวจสอบหรือมอบคนดูแลในหน่วยงานของตนเอง ใครจะมากลั่นแกล้งได้ ดังนั้นมาตรการที่จะใช้ในภาคการศึกษาที่สองของปีนี้คือ จะตั้งชุดสอบคุณภาพอาหารนักเรียนจากภาคสังคมและข้าราชการภาคส่วนอื่นๆในพื้นที่เขตการศึกษานั้น ให้หมุนเวียนไปตรวจเมนูอาหารของโรงเรียนในพื้นที่เป็นประจำ โดยมอบให้นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดศธ. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กพฐ.จัดชุดตรวจสอบเอ็กซ์เรย์ หากโรงเรียนใดมีข่าวแบบนี้ ผอ.โรงเรียน ,ผอ.เขตการศึกษา ต้องรับผิดชอบ พร้อมตั้งกรรมการสอบและสรุปผลใน 3 วัน หากผิด สั่งย้ายและลงโทษทางวินัย/อาญาทันที” รมว.ศึกษาธิการ กล่าว

 

           นายณัฏฐพล กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ขอให้จังหวัดชุมพรนำจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวมาพัฒนาจังหวัด ในส่วนการพัฒนาด้านการศึกษา ก็จะเร่งสร้างและพัฒนากำลังคนเพื่อรองรับการเจริญ​เติบโตของเศรษฐกิจ​ในพื้นที่ อาทิ การพัฒนาภาษาอังกฤษ เพราะหากเด็กและเยาวชนเป็นคนเก่งและมีศักยภาพก็จะเชื่อมโยงกับการพัฒนาประเทศให้มีคุณภาพและเศรษฐกิจ​ดีขึ้น        

 

ครูตั้น สั่งหวด ขรก.โกงอาหารกลางวันเด็ก

 

          รมว.ศึกษาธิการ กล่าวว่า ตนเชื่อมั่นว่าข้าราชการส่วนใหญ่ของกระทรวงเป็นคนดี ตั้งใจทำงานเพื่อสังคม เพราะครูคือต้นแบบของสังคมในวันข้างหน้า ดังนั้นการสกัดคนไม่ดีให้ออกไปและลงโทษเพื่อไม่ให้เป็นเเบบอย่างจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม มั่นใจว่าหากทำเเบบนี้ได้ ประเทศไทยจะเดินหน้าไปได้ด้วยดี

 

          อย่างไรก็ตาม ในการลงพื้นที่ จ.ชุมพร ครั้งนี้ เพื่อตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา และโรงเรียนบ้านเขาค่าย โดยได้พบปะและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 


          รมว.ศึกษาธิการ ได้เน้นย้ำว่า "ครู" เป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการศึกษาไทย และเชื่อในจิตวิญญาณของความเป็นครูที่ต้องการถ่ายทอดความรู้ แม้ว่าในบางสถานศึกษาอาจจะยังขาดอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่จะช่วยส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ ขอให้มั่นใจว่าภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ศธ.​จะทำให้ทุกโรงเรียนเข้าถึงอินเทอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างโรงเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาพื้นฐานเท่าเทียมกันทั้งประเทศ 

 

          รมว.ศึกษาธิการระบุว่า สำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนก็ขอให้เข้าใจถึงสภาพปัญหาในโรงเรียน เพื่อช่วยกันหาแนวทางแก้ไขและไม่ปล่อยผ่าน พร้อมทั้งดูแลและบริหารจัดการโรงเรียนให้เป็น "โรงเรียนคุณภาพ" ที่ต้องครอบคลุมทุกด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม คุณธรรม ยาเสพติด เป็นต้น โดยไม่เน้นการพัฒนาโรงเรียนเพื่อรางวัล ชื่อเสียง และนำผลงานเหล่านั้นมาเลื่อนวิทยฐานะของผู้บริหารและครู เพราะยังมีแนวทางอื่นที่สามารถนำมาประเมินวิทยฐานะของครูได้