วันที่13 ต.ค.  2562 - จากกรณีที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ส่งมอบศพของ น.ส.อ้ม เตาตีทอง อายุ 47 ปีชาวบ้านโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง ที่เสียชีวิตสลับกับศพของนางละม่อม อินสำราญ อายุ 75 ปี หญิงชราบ้านอาลัง ต.วังเหนือ อ.บ้านด่าน จนเกิดญาติและชาวบ้านวิพากวิจารถึงความไม่รอบคอบของเจ้าหน้าที่

 

         ล่าสุด นายแพทย์รักเกียรติ ประสงค์ดี รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้ก็ได้ออกมาชี้แจงถึงขั้นตอนในการรับมอบศพของทางโรงพยาบาลว่า หลังจากที่ผู้ป่วยเสียชีวิตทางตึกผู้ป่วย ก็จะมีการทำบันทึกข้อมูลรายชื่อ ที่อยู่ และสาเหตุการเสียชีวิต แล้วติดต่อไปยังอาคารพักศพ โดยห้องพักศพก็จะทำการตรวจเช็คว่าผู้เสียชีวิตรายดังกล่าวเป็นใคร มีเบอร์ติดต่อญาติหรือไม่

 

 

วุ่น รพ.บุรีรัมย์ส่งมอบศพสลับกัน ออกมาขอโทษแล้ว

           จากนั้นก็จะเคลื่อนย้ายศพจากหอผู้ป่วยมายังอาคารพักศพ เมื่อตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องเรียบร้อย ก็จะให้บริการ เช่น อาบน้ำศพ ฉีดน้ำยาฟอร์มาลีน เสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะทำการห่อศพให้เรียบร้อย ซึ่งมีลำดับขั้นตอนชัดเจนสามารถตรวจสอบได้ว่าศพแต่ศพเป็นใคร

 

         แต่ในวันเกิดเหตุมีผู้เสียชีวิตอยู่ 2 ศพที่ทำการห่อศพเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางโรงพยาบาลก็ยอมรับว่ามีความผิดพลาดเกิดขึ้นในการส่งมอบศพให้ญาตินำกลับบ้าน ซึ่งปกติแล้วต้องมีการยืนยันจากญาติโดยการเปิดศพดูว่าเป็นญาติของตนเองหรือไม่ และมีการลงรายมือชื่อในเอกสารด้วย


         

 

        "แต่ยอมรับว่าครั้งนี้เป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้ให้ญาติเปิดศพดูและยืนยันศพจนทำให้ศพสลับกัน แต่หลังจากทราบว่ามีการส่งมอบศพสลับกันแล้ว ทางโรงพยาบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ก็ได้มีการประสานทางมูลนิธิฯเพื่อนำศพไปเปลี่ยนให้ถูกต้องแล้วตั้งแต่วันเกิดเหตุ"นายแพทย์รักเกียรติ  กล่าว

 

 

วุ่น รพ.บุรีรัมย์ส่งมอบศพสลับกัน ออกมาขอโทษแล้ว

        หลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น ทาง นายแพทย์สมชัย อัศวสุดสาคร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบุรีรัมย์ ก็ได้ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำบันทึกรายงานรายละเอียดทุกขั้นตอน เพื่อหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีก ไม่ว่าจะเป็นการซักซ้อมทำความเข้าใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เกิดความบกพร่องหรือผิดพลาดขึ้นอีก

 

 

วุ่น รพ.บุรีรัมย์ส่งมอบศพสลับกัน ออกมาขอโทษแล้ว

          อย่างไรก็ตามสำหรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลก็ได้ขอโทษญาติผู้เสียชีวิตทั้งสองครอบครัวด้วย

บุรีรัมย์ - ข่าวและภาพ โดย สุรชัย พิรักษา