สำนักอนามัย กทม. แจงร่วม 50 สำนักงานเขต ตรวจสอบคุณภาพอาหารและการรักษาความสะอาดของร้านอาหารโดยเฉพาะหาบเร่แผงลอย อย่างสม่ำเสมอ พร้อมแนะผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะ

 

สตรีทฟู้ดไทยปลอดภัย ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

 

               นายชวินทร์ ศิรินาค ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. กล่าวกรณีผู้บริโภคเรียกร้องให้สตรีทฟู้ด (Street Food) หรืออาหารริมทาง มีมาตรฐานความสะอาดและปลอดภัย ว่า

 

               สำนักอนามัย ได้วางแนวทางการตรวจสอบคุณภาพอาหารและการรักษาความสะอาดของร้านอาหารโดยเฉพาะหาบเร่แผงลอย โดยร่วมกับ 50 สำนักงานเขต ตรวจสอบแนะนำให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สุขลักษณะอย่างสม่ำเสมอ 

 

สตรีทฟู้ดไทยปลอดภัย ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

 

               ขณะเดียวกัน ในด้านคุณภาพอาหาร ได้สุ่มเก็บตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อน ได้แก่ บอแรกซ์ ฟอร์มาลีน สารฟอกขาว สารกันรา สีสังเคราะห์ กรดแร่อิสระ (น้ำส้มสายชูปลอม) ยาฆ่าแมลง ไอโอเดท สารโพลาร์ในน้ำมันทอดซ้ำ และโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

 

               ซึ่งที่ผ่านมา ได้สุ่มตรวจหาสารปนเปื้อนไปแล้ว จำนวน 7,676 รายการ ผ่าน 7,600 รายการ ตรวจหาเชื้อก่อโรคระบบทางเดินอาหารในอาหารพร้อมบริโภค จำนวน 304 รายการ ผ่าน 242 รายการ

 

สตรีทฟู้ดไทยปลอดภัย ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

 

             เมื่อพบการปนเปื้อน เจ้าพนักงานได้ออกคำแนะนำหรือออกคำสั่งให้ผู้ประกอบการอาหารดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด

 

               สำหรับด้านผู้ประกอบการ ผู้สัมผัสอาหาร ได้จัดอบรมให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารตามหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารของ กทม. ทุกราย พร้อมทั้งมอบป้ายรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. ให้กับสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. โดยป้ายรับรองเป็นแบบ 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน 

 

สตรีทฟู้ดไทยปลอดภัย ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

 

               นอกจากนั้น ยังได้ประชาสัมพันธ์เกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของ กทม. รวมทั้งความรู้เรื่องอาหารปลอดภัย โดยจัดทำสื่อต่างๆ ได้แก่ อินโฟกราฟิก วิดีโอคลิป เฟซบุ๊ก ยูทูป และเอกสารคู่มือ เผยแพร่ผ่านช่องทางของ 50 สำนักงานเขต

 

สตรีทฟู้ดไทยปลอดภัย ผ่านเกณฑ์เกินครึ่ง

 

               รวมถึงเว็บไซต์ของกองสุขาภิบาลอาหารและเฟซบุ๊กของสำนักอนามัย และแอปพลิเคชัน กทม. Connect เป็นประจำทุกเดือนๆ ละ 1 - 2 เรื่อง

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง