เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงเผยแพร่ประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.มหาดไทยและผู้ว่าฯ 31 ราย

                   โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.มหาดไทยและผู้ว่าฯ 31 ราย

 

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 31 ราย ดังนี้

คลิกอ่านฉบับเต็ม
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/E/242/T_0006.PDF

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.มหาดไทยและผู้ว่าฯ 31 ราย

 

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งขรก.มหาดไทยและผู้ว่าฯ 31 ราย