17 กันยายน 2562 ทำเนียบรัฐบาล นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลง ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว. กลาโหมได้สั่งการในที่ประชุม  

 

โดยย้ำว่า ความทุกข์ของประชาชนคือความทุกข์ของตนและรัฐบาล เพราะตนมาจากประชาชน ดังนั้นจะต้องไม่ทอดทิ้งและพร้อมดูแลเต็มที่ ในส่วนของงบประมาณรายจ่ายตามระเบียบ และงบประมาณที่มี ส่วนมาตรการเยียวยาเพิ่มเติมในวันนี้จะมีการเปิดรับบริจาคในเวลา 19.30 น. ถึง 22.00 น.โดยนายกรัฐมนตรีจะนํา ครม.ไปรับบริจาค ภายใต้รายการ "ร่วมใจพี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม " ทั้งนี้รัฐบาลเป็นเพียงศูนย์กลาง เพื่อรวบรวมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน ส่งต่อไปยังประชาชนให้ทั่วถึงและเพิ่มเติมจากระเบียบของกระทรวงการคลัง

 

นางนฤมล กล่าวต่อว่า นายกรัฐมนตรียังสั่งการในที่ประชุมให้กระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพในการพิจารณาเพิ่มแพ็คเกจการฟื้นฟูและเยียวยาผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้เพิ่มเติม โดยแพ็คเกจดังกล่าวต้องส่งถึงประชาชนได้ทันที เช่น กรณีเสียชีวิต กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณภัยแห่งชาติ (ปภ.)จ่าย 20,000 ต่อราย และเงินที่ได้รับจากการบริจาค ให้เพิ่มรายละ 50,000  โดยให้นำเข้าครม. อีกครั้งเพื่อพิจารณา

 

นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ทั้งกองทัพเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ภาคเอกชนมูลนิธิจิตอาสาตลอดจน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านที่หลอมรวมใจเป็นหนึ่ง