royal coronation
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา แก้ขยะตกค้าง

วันที่ 16 กันยายน 2562 - 19:58 น.
ขยะ,รถไฟฟ้า,MRT
Shares :
เปิดอ่าน 21 ครั้ง

กทม.แก้ไขปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดพักขยะทางออกรถไฟฟ้า MRT

 

               สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. - เขตจตุจักร แจงกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพจุดทิ้งขยะของ กทม. บริเวณทางออกรถไฟฟ้า MRT สถานีสวนจตุจักร ประตู 4 ที่มีขยะเกลื่อนทุกเช้า โดยมีผู้ตั้งข้อสังเกต กทม. ควรพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เช่น เพิ่มถังขยะในที่สาธารณะ ตั้งถังแยกขยะและแยกสีถุงให้ชัดเจน

 

               นายชาตรี วัฒนเขจร ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันสำนักงานเขต ทั้ง 50 เขต ได้กำหนดจุดทิ้งขยะและจัดทำป้ายข้อความประชาสัมพันธ์ตามโครงการทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา โดยให้นำขยะใส่ถุงและมัดปากถุงให้แน่น นำมาตั้งวางจุดที่กำหนดเพื่อรอการจัดเก็บของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งมีการล้างทำความสะอาดบริเวณจุดทิ้งขยะตามแผนการล้างทำความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

 

               ขณะเดียวกันได้ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การคัดแยกขยะอย่างต่อเนื่อง โดยจัดทำประกาศของสำนักงานเขต การแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ มีการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจการคัดแยกขยะตามกลุ่มเป้าหมาย เช่น ชุมชน โรงเรียน สถาบันการศึกษา เพื่อให้เกิดความตระหนักและมีส่วนร่วมในการจัดการมูลฝอย

 

               ส่วนการเพิ่มถังขยะแยกประเภทในที่สาธารณะ สำนักสิ่งแวดล้อมได้จัดหาถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทตามประกาศกระทรวงมหาดไทยและจัดสรรให้สำนักงานเขตนำไปตั้งวางในที่สาธารณะเพื่อให้บริการประชาชนแยกทิ้งขยะมูลฝอยตามประเภท ได้แก่ ถังสีเหลือง รองรับขยะรีไซเคิล และถังสีน้ำเงิน รองรับขยะทั่วไป

 

               สำหรับปัญหาขยะตกค้างบริเวณจุดพักขยะทางออกรถไฟฟ้า MRT สถานีจตุจักร ประตู 4 ในเบื้องต้นสำนักงานเขตจตุจักร ได้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยจัดเจ้าหน้าที่จัดเก็บขยะ จากนั้นสำนักสิ่งแวดล้อมและสำนักงานเขตจตุจักรได้ร่วมกันดำเนินการล้างทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว 

 

               นายอาฤทธิ์ ศรีทอง ผู้อำนวยการเขตจตุจักร กทม. กล่าวว่า การกำหนดจุดทิ้งขยะในพื้นที่เขต พิจารณาจากจุดที่มีประชาชนสัญจรไปมาในถนนสายหลักสายรอง โดยมีข้อความประชาสัมพันธ์นัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ตามโครงการ “ทิ้งเป็นที่ เก็บเป็นเวลา” โดยในบริเวณถนนพหลโยธิน มีจุดพักขยะทั้งสิ้น 11 จุด จาก 38 จุดทั่วพื้นที่เขตจตุจักร

 

               โดยเจ้าหน้าที่ชุดเร่งด่วน จะเข้าจัดเก็บขยะที่ประชาชนนำมาทิ้งนอกเวลาการจัดเก็บ 2 รอบเวลา คือ รอบเวลา 08.30 น. และรอบเวลา 13.30 น. นอกเหนือจากการเก็บขยะประจำวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้าง ส่วนการล้างทำความสะอาดจุดทิ้งขยะ ได้จัดทำแผนการล้างทำความสะอาดจุดพักขยะทั่วพื้นที่เขต สัปดาห์ละ 2 วัน โดยเฉพาะในบริเวณทางขึ้นลงรถไฟฟ้าและบริเวณที่มีผู้ค้าหนาแน่น มีกำหนดล้างทำความสะอาดวันเว้นวัน

 

               นอกจากนั้น ได้มอบหมายให้คนงานกวาดที่อยู่ประจำพื้นที่ หมั่นดูแลทำความสะอาดและนำขยะที่มีผู้นำมาทิ้งบริเวณนอกจุดทิ้งขยะไปรวมไว้ในจุดที่กำหนด ประกอบกับจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจ กวดขันและให้คำแนะนำแก่ประชาชนในการทิ้งขยะตามจุดที่กำหนด 

 

               สำหรับการแก้ไขปัญหาขยะตกค้าง ในเบื้องต้นได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บขยะและล้างทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ ได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ดูแลความสะอาด เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ต่อไป

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ