royal coronation
วันที่ 21 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

ศาลปกครองสงขลาคุ้มครองชาวบ้านยังไม่ต้องรื้อโฮมสเตย์

วันที่ 11 กันยายน 2562 - 14:24 น.
ศาลปกครองสงขลา,โฮมสเตย์
Shares :
เปิดอ่าน 668 ครั้ง

ศาลปกครองสงขลา คุ้มครองชาวบ้านยังไม่ต้องรื้อโฮมสเตย์ไม่ขัดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน-อุปสรรครัฐบริหารดูแลสาธารณประโยชน์แผ่นดิน

 


           11 ก.ย.62 -ศาล ชี้ โฮมสเตย์ไม่สร้างใหม่ทั้งหมด แต่ดัดแปลงจากขนำใช้เฝ้าดูแลปลาในกระชัง ตั้งใกล้ริมฝั่งทะเลสาบสงขลา ไม่ใช่ร่องน้ำทางเรือเดิน ไม่ขัดการใช้ประโยชน์ร่วมกัน-อุปสรรครัฐบริหารดูแลสาธารณประโยชน์แผ่นดิน

          ศาลปกครองสงขลา มีคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา โดยให้ทุเลาการบังคับตามคำสั่งของ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4 และ ผอ.สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสงขลา ผู้ถูกฟ้อง ไว้เป็นการชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา กรณีมีคำสั่งให้ประชาชนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมทะเลสาบสงขลา ดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (โฮมสเตย์) ล่วงล้ำลำน้ำ 
 

         

 

 

            โดย "ศาลปกครองสงขลา" เห็นว่า การให้คำสั่งดังกล่าวมีผลใช้บังคับในทันที จะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ประชาชนกลุ่มที่พิพาทที่ยากแก่การเยียวยาแก้ไขในภายหลังมากกว่าผลกระทบรุนแรงต่อสังคม ประกอบกับเมื่อพิจารณาคำชี้แจงของผู้ถูกฟ้องทั้งสองที่ระบุว่า เมื่อพิจารณาจากสภาพสิ่งปลูกสร้าง (โฮมสเตย์) แล้ว มีที่ตั้งใกล้ริมฝั่งทะเลสาบสงขลาโดยเป็นพื้นที่น้ำตื้นเขินอันประชาชนไม่สามารถใช้ในการสัญจรทางน้ำได้ จึงไม่ได้ขัดต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกันในพื้นที่ดังกล่าว และไม่มีลักษณะเป็นร่องน้ำทางเรือเดิน ดังนั้นจึงไม่เป็นอุปสรรคหรือกีดขวางต่อการสัญจรทางน้ำ รวมทั้งกิจการโฮมสเตย์ของประชาชน ผู้ฟ้องคดี ได้จัดทำระบบบำบัดสิ่งปฏิกูลอย่างดี จึงถือได้ว่ามีการรักษาความสะอาด ป้องกันไม่ให้เสียหายหรือทำลายต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อมของทะเลสาบสงขลา 

 

             นอกจากนี้โฮมสเตย์ที่พิพาท ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมด หากแต่เกิดจากการดัดแปลงจากขนำ ที่ชาวประมงใช้เฝ้าดูแลปลาในกระชัง อันมีลักษณะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเลสาบสงขลาอยู่มานานแล้ว ควบคู่กับวิถีชุมชนชาวเกาะยอ 

              ดังนั้นการทุเลาการบังคับตามคำสั่งรื้อถอนนี้ มีผลให้โฮมสเตย์ของผู้ฟ้องคดีจะยังไม่ได้ถูกบังคับรื้อถอนแม้ครบกำหนดระยะเวลาที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่อที่สาธารณประโยชน์หรือสิ่งแวดล้อมถึงขนาดเป็นอุปสรรคต่อการบริหารของรัฐในการดูแลรักษาที่อันเป็นสาธารณประโยชน์ของแผ่นดิน

 

             ศาลปกครองสงขลา จึงมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับคำสั่งการรื้อถอนโฮมสเตย์ ที่ผู้ถูกฟ้องออกหนังสือลงวันที่ 10 พ.ค.62 ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะมีคำพิพากษา


 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ