7 ก.ย.62-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ได้กล่าวขอบคุณกำลังพลในที่ประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก (นขต.ทบ.) ที่ออกปฏิบัติภารกิจบรรเทาสาธารณภัย ทั้งการบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง และอุทกภัยที่กำลังเกิดขึ้นขณะนี้ พร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแล และสนับสนุนให้กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจบรรเทาภัยได้อย่างเรียบร้อยปลอดภัย มีการพักผ่อนที่เหมาะสม รวมถึงการผลัดเปลี่ยนกำลังพลและหน่วยทหารในพื้นที่บรรเทาภัย

 

 

 

             พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า สำหรับในบางพื้นที่ที่ยังคงมีภาวะน้ำท่วมขัง ขอให้หน่วยทหารพิจารณาจัดกำลังพลเข้าพักแรมและอยู่เป็นเพื่อนประชาชน รวมทั้งให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจในการเฝ้าระวังป้องกันทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนที่มีน้ำท่วมขังและมีการอพยพออกไปด้วย  ทั้งนี้ในปัจจุบันกองทัพบกยังคงกำลังทหาร 2,400 นาย รถยนต์บรรทุก 105 คัน เรือท้องแบน 31 ลำ โรงครัวพระราชทาน 7 แห่ง ช่วยผู้ประสบวาตภัยและอุทกภัยจากอิทธิพลพายุโพดุล และคาจิกิใน 30 จังหวัดในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยเป็นการช่วยขนย้ายสิ่งของ อำนวยการจราจร บริการทางการแพทย์ แจกจ่ายสิ่งของ ประกอบอาหาร การจัดทำและเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำ เป็นต้น และจะยังคงอยู่ช่วยเหลือดูแลประชาชนกับทุกภาคส่วนจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ