royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

เผย 12 จังหวัด สัญจรได้ 21 สายทาง

วันที่ 1 กันยายน 2562 - 10:17 น.
กรมทางหลวงชนบท,เช็กเส้นทาง,โพดุล
Shares :
เปิดอ่าน 2,229 ครั้ง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เผยสถานการณ์อุทกภัยใน 12 จังหวัด สัญจรผ่านได้ 21 สายทาง สอบถามสายด่วน 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

                โดยสำนักบำรุงทาง รายงานว่า ขณะนี้ (1 ก.ย.62) มีถนน ทช. ประสบอุทกภัย 12 จังหวัด พิษณุโลก,ขอนแก่น,ร้อยเอ็ด,มหาสารคาม,อำนาจเจริญ,กาฬสินธุ์,นครพนม,อุบลราชธานี,มุกดาหาร,พังงา,ภูเก็ต,ระนอง) ซึ่งได้รับผลกระทบ จำนวน 36 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 21 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 15 สายทาง ดังนี้

 

 

 

- สาย พล.4026 แยก ทล.1115-บ้านไทร อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย ขก.1051 ถนนผังเมืองรวมบ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 
- สาย รอ.4078 แยก ทล. 2046 – บ.หนองผักตบ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย รอ.2016 แยก ทล.23-บ้านตลาดค้อ อ.เมือง,จันหาร จ.ร้อยเอ็ด
- สาย รอ.3073 ถนนสาย ง.ผังเมืองรวมเมืองร้อยเอ็ด อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย รอ.4035 แยก ทล.2044-บ.โคกสี อ.โพนทอง,เมียวดี จ.ร้อยเอ็ด (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย รอ.2027 แยก ทล.23-บ.โนนสะอาด อ.เสลภูมิ,อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
- สาย มค.4007 แยก ทล.3063-บ.นาดูน อ.บรบือ,วาปีปทุม,นาดูน จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

 

 

- สาย มค.2020 แยก ทล.23-บ.โนนทัน อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มค.2005 แยก ทล.23-บ.ลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม
- สาย อบ.3021 แยก ทล.202-บ.นาเจริญ อ.เขมราฐ,นาตาล จ.อุบลราชธานี
- สาย อบ.4035 แยก ทล.2214-บ.นาห่อม อ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี
- สาย อจ.6014 แยกถนนเทศบาลตำบลรัตนาวารีศรีเจริญ – บ.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน,ป่าติ้ว จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย อจ.3006 แยก ทล.202-อ.ชานุมาน อ.ปทุมราชวงศา,ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ
- สาย อจ.3001 แยก ทล.202-บ.ไร่สีสุก อ.เมือง,เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์)

 


- สาย อจ.3022 แยก ทล.212-บ.พุทธอุทยาน อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ
- สาย อจ.4023 แยก ทล.2135-บ.บ้านหนองข้างน้อย อ.พนา,ม่วงสามสิบ จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย อจ.3017 แยก ทล.212-บ.น้ำคำ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มห.4007 แยก ทล.2034-บ.ภูล้อม อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3016 แยก ทล.212-บ.นาโพธิ์ อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย มห.4017 แยก ทล.2034-บ.ห้วย อ.เมือง,ดอนตาล จ.มุกดาหาร
- สาย มห.4021 แยก ทล.2370-บ.ห้วยค้อ อ.หนองสูง,หนองพอก จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3022 แยก ทล.212-บ.โคกหิน อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร
- สาย มห.3002 แยก ทล.212-บ.หนองสูง อ.นิคมคำสร้อย,หนองสูง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

 


 

- สาย มห.4013 แยก ทล.2116-บ.นาจาน อ.เมือง จ.มุกดาหาร (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)
- สาย กส.4017 แยก ทล. 2039 – บ.โนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์
- สาย กส.2065 แยก ทล.12-บ.ดงสยาม อ.เมือง,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
- สาย กส.4022 แยก ทล.2291-บ.ชาด อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์
- สา กส.4001 แยก ทล.2291-บ.โคกกลาง อ.นาคู,เต๋างอย จ.กาฬสินธุ์
- สาย กส.4028 แยก ทล.2336-บ.หนองแคน อ.นามน,ดอนจาน จ.กาฬสินธุ์
- สาย นพ.4036 แยก ทล.2028 – บ.ดอนถ่อน อ.โพนสวรรค์,ศรีสงคราม จ.นครพนม
- สาย นพ.4052 แยก ทล.2033 – บ.หนองสะโน อ.นาแก จ.นครพนม
- สาย รน.5011 แยก ทช.รน.1007-บ.ทุ่งตาพล อ.ละอุ่น จ.ระนอง
- สาย รน.1018 แยก ทล.4-น้ำตกสองแพรก อ.กระบุรี จ.ระนอง
- สาย พง.4003 แยก ทล.4240-บ.ปลาย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
- สาย ภก.4027 แยก ทล.4031-สายอุทยาน อ.ถลาง จ.ภูเก็ต (ไม่สามารถสัญจรผ่านได้)

 

        ขณะนี้หน่วยงานในพื้นที่ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง พร้อมนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการจัดการสิ่งกีดขวางบนถนนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกเรียบร้อยแล้ว และในกรณีถนนขาดเมื่อน้ำลดจะรีบดำเนินการเชื่อมทางทันที เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้โดยเร็วที่สุดต่อไป

        ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

ขอบคุณข้อมูล /ภาพ :  เฟซบุ๊ก กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ