กทม. ตั้งจุดจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืน เพิ่มจากเดิม 115 จุด เป็น 233 จุด จ่อติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในถนนที่มีการกระทำความผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าจำนวนมาก นำร่องถนน 2 สาย 

 

 

               นายจิรวัฒน์ แพงมา ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ กทม. กล่าวกรณี กทม. เพิ่มค่าปรับผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้ากรณีกระทำผิดซ้ำ เป็น 3,000 บาท ว่า สำนักเทศกิจ ได้จัดทำระบบเพื่อบันทึกข้อมูลของผู้กระทำความผิดไว้ เมื่อผู้กระทำความผิดได้กระทำความผิดซ้ำ ระบบจะแจ้งให้ทราบ ซึ่งในการเพิ่มค่าปรับจะพิจารณาจากประวัติการกระทำความผิดเป็นรายๆ

 

 

               นอกจากนี้ ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่เทศกิจ ทั้ง 50 สำนักงานเขต กวดขันผู้ฝ่าฝืนขับขี่หรือจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยตั้งจุดจับปรับผู้ที่ฝ่าฝืน จากเดิม 115 จุด เพิ่มเป็น 233 จุด ทั้งเช้าและเย็น ให้ครอบคลุมในทุกถนนของเขต รวมทั้งมีนโยบายที่จะติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในถนนที่มีการกระทำความผิดจอดหรือขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้าจำนวนมาก

 

 

               โดยนำร่อง 2 ถนน คือ ถนนสุขุมวิท และถนนพหลโยธิน และบางจุดที่มีกล้อง CCTV อยู่แล้ว จะปรับมุมกล้องให้จับภาพบนทางเท้าเป็นบางส่วน โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และปัญหา อีกทั้งขณะนี้สำนักเทศกิจได้บูรณาการความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก และ กองบัญชาการตำรวจนครบาลในการวางมาตรการพักใช้ใบอนุญาตและเพิกถอนใบอนุญาตกับผู้ที่กระทำผิดซ้ำ รวมถึงรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและการเคารพกฎหมาย

 

 

               ด้าน นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่ง กทม. กล่าวถึงความคืบหน้าการติดตั้งกล้อง CCTV ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการหารือร่วมกับสำนักเทศกิจ ในการพิจารณาติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อจับปรับผู้ฝ่าฝืนขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้าในจุดที่มีผู้ฝ่าฝืนมากตามลำดับ พร้อมทั้งศึกษาระบบที่มีความเหมาะสม เพื่อขอจัดสรรงบประมาณประจำปี 2563 ในการติดตั้งกล้อง CCTV ต่อไป