กระทรวงยุติธรรม - 23 ส.ค. 62 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมติดตามผลการดำเนินการของกองทุนยุติธรรม ว่า ที่ประชุมมีนโยบายให้ตรวจสอบประชาชนที่มีฐานะยากจน ซึ่งเป็นผู้ต้องขังระหว่างการพิจารณาคดีในเรือนจำทั่วประเทศ พร้อมให้ประชาสัมพันธ์ญาติผู้ต้องขังที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้เข้าถึงความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมในการประกันตัวผู้ต้องหาในคดีอาญา โดยผู้ต้องขังที่มีฐานะยากจน และคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาล แต่ไม่มีเงินประกันตัว

 

 

          ทั้งนี้ยกเว้น 1.คดีฉ้อโกงประชาชนที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก 2.คดีความมั่นคง 3.คดีค้ามุนษย์ 4.คดียาเสพติด และ 5.คดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือคดีสำคัญที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัว สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้ทันที เพราะเข้าหลักเกณฑ์ความช่วยเหลือ โดยการได้รับหรือไม่ได้รับการประกันตัวนั้น เป็นดุลพินิจของศาลยุติธรรม

 

 

          นายสามารถ กล่าวอีกว่า ผู้ต้องขังที่ยากจนยังขอรับการสนับสนุนค่าจ้างทนายความเพื่อต่อสู้คดีในชั้นศาล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 โดยสอบถามได้ที่ สายด่วนยุติธรรม โทร 1111 กด 77 หรือที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ