23 ส.ค.62-การท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (AOT) ปิดเส้นทางไม่อนุญาติให้ผู้รับเหมา ตลอดจนผู้ประการอื่น เช่น รถส่งวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งกลุ่มผู้ค้าที่เข้ามาจับจองเช่าพื้นที่เพื่อตกแต่งร้านค้า ในโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ (Central Village) ลักชูรี ตั้งอยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีกำหนดเปิดวันที่  31 ส.ค.นี้ ต่างเดือนร้อนนับพันคน ต้องเดินเท้าออกมาเป็นกิโลออกมารับวัสดุ สิ่งของ