royal coronation
11 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

มหาดไทยจัดงาน'วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน'

15 สิงหาคม 2562 - 12:36 น.
วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน,มหาดไทย
Shares :
เปิดอ่าน 911 ครั้ง

ก.มหาดไทยจัดงาน "วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2562 ยกย่อง-เชิดชูเกียรติเป็นผู้เสียสละเพื่อประชาชน

          ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศให้วันที่ 10 สิงหาคมของทุกปีเป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯเจ้าอยู่หัว ที่ทรงจัดระเบียบการปกครองท้องที่ ในระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นใหม่ โดยให้ราษฎรทำการเลือกผู้ใหญ่บ้านเป็นครั้งแรกที่บ้านเกาะ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 และเพื่อเชิดชูเกียรติของกำนันผู้ใหญ่บ้านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่พี่น้องประชาชนมาตลอด 127 ปี

          สำหรับรูปแบบของงาน “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2562 จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาประสิทธิภาพกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประกอบด้วย การประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน และพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม  

          พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้กล่าวถึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ได้รับรางวัลประจำปี 2562 ว่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อผลสำเร็จของงานตามภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน และเป็นผู้เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างรัฐบาลกับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทยได้รับความไว้วางใจและได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญให้รับผิดชอบการดำเนินงาน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและการพัฒนาประเทศในหลากหลายภารกิจ โดยครอบคลุมทั้งในด้านความมั่นคง สังคมและเศรษฐกิจ รวมถึงการสนับสนุนและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีจุดมุ่งหมายในทุกภารกิจหน้าที่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาและแก้ไขปัญหาภายในพื้นที่

          ทั้งนี้“วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน” ประจำปี 2562 ดังกล่าว มีผู้ได้รับรางวัล รวมทั้งสิ้น จำนวน 262 คน ประกอบไปด้วย กำนันยอดเยี่ยม จำนวน 129 คน และ ผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม จำนวน 133 คน

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ