royal coronation
8 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

กฤษฏาเปิดทางเอกชนฟ้องศาลเสียสิทธิขายน้ำยาง

4 กรกฎาคม 2562 - 07:58 น.
ศาลปกครอง,น้ำยางพารา,ถนนยางพารา
Shares :
เปิดอ่าน 3,100 ครั้ง

กฤษฏาเปิดทางเอกชนฟ้องศาลปกครอง เสียสิทธิขายน้ำยางพาราผสมสาร กยท.ย้ำน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มทำถนนต้องได้มาตรฐานตามระเบียบกรมบัญชีกลาง-กรมทางหลวง

 

4 กรกฏาคม 2562 นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)เปิดเผยว่าขอชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในการดำเนินโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร 

 

ซึ่งโครงการเกิดขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ ทำให้ราคายางมีเสถียรภาพ และส่งผลดีต่อเกษตรกรชาวสวนยางโดยตรง เป็นการนำน้ำยางพารามาใช้ในการสร้างถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ในหมู่บ้าน ซึ่งจากที่ประชุมเมื่อวันที่ 11 มกราคม ที่ผ่านมา ได้มีข้อคิดเห็นจากผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง. )เห็นควรมีการรับรองคุณภาพมาตรฐานวัสดุที่ใช้ในการทำถนนพาราซอยซีเมนต์

 

ซึ่งได้แก่ น้ำยางผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่ม เนื่องจากเป็นวัสดุชนิดใหม่และมีผลโดยตรงต่อมาตรฐานหรือข้อกำหนดของถนนชนิดนี้ เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้จัดจ้างทำถนน อาทิ กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพวัสดุว่าจะเป็นไปตามคู่มือแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ

 

สำหรับงานท้องถิ่นของกรมทางหลวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อพิจารณารับรองมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ นำ้ยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม เจตนาเพื่อรับรองบริษัทที่มีผลงานเป็นมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วกัน แต่มิได้บังคับให้ที่หน่วยงานใดจะต้องมาซื้อกับบริษัทที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการชุดนี้

 

ทั้งนี้ หากบริษัทใดสามารถผลิตน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม ได้ตามมาตรฐานของหลักวิศวกรรมที่คู่มือกำหนดไว้ ไม่จำเป็นต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการฯ สามารถให้หน่วยงานทางวิศวกรรมอื่นรับรองได้เช่นกัน ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างคู่สัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างงานก่อสร้างถนน และบริษัทจะไม่เสียสิทธิ์ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของตนเอง แต่สิ่งสำคัญคือจะต้องปฎิบัติให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุฯที่กรมบัญชีกลางประกาศไว้ และถนนที่สร้างต้องได้คุณภาพตามมาตรฐานกรมทางหลวงกำหนดเท่านั้น

 

นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่าหากบริษัทใดเห็นว่าการกำหนดวิธีการรับรองของคกก.ไม่ถูกต้องทำให้ตนเองเสียสิทธิก็สามารถฟ้องต้องศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งของคกก.ได้และหากเห็นว่าคกก.มีเจตนาช่วยเหลือผู้หนึ่งผู้ใดโดยไม่ขอบด้วยกฎหมายก็สามารถฟ้องคกก.ได้ทั้งทางอาญาและแพ่งได้เช่นกัน

 

สำหรับน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม (Preblend) สำหรับงานดินซีเมนต์ หมายถึง น้ำยางพาราข้น (Concentrated Latex) ผสมกับสารลดแรงตึงผิวหรือสารเคมีอื่นใดที่เติมในน้ำยางพาราข้น เพื่อปรับเปลี่ยนคุณสมบัติบางประการของน้ำยางพารา โดยทำหน้าที่ช่วยป้องกันไม่ให้อนุภาคของยางพาราจับตัวกันก่อนที่จะทำการผสมกับวัสดุมวลรวมได้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมยางพารา

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ