เมื่อเวลา 14.20 น.วันที่ 5 มิถุนายน ที่ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้นเอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน  กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด และ บริษัท สยามพารากอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท เนชั่นมัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ กลุ่มช่างภาพสห+ภาพ ได้จัดพิธีเปิดนิทรรศการภาพถ่ายพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “จารึกรวมใจไทย ใต้ร่มพระบารมี” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 อีกทั้งแสดงภาพถ่ายอันทรงคุณค่าและร่วมจารึกประวัติศาสตร์ของชาติไทย โดยมีนางพาสินี ลิ่มอติบูลย์ กรรมการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวเปิดงาน นางจีระนันท์ พิตรปรีชา ประธานกลุ่มสห+ภาพ อ่านคำอาศิรวาทราชสดุดี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน), นายวีระศักดิ์ พงษ์อักษร, นางมยุรี ชัยพรหมประสิทธิ์, นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นต้น ร่วมงาน

 

        นายสมชาย มีเสน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ( มหาชน) กล่าวว่า สยามพิวรรธน์ ร่วมกับเนชั่น กรุ๊ป ได้คัดเลือกภาพพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอันทรงคุณค่าของวัติศาตร์ชาติไทย มาจัดนิทรรศการเพื่อเป็การแสดงความจงรักภักดี และให้ประชาชนได้เห็นภาพประวัติศาสตร์นี้ ซึ่งไม่บ่อยที่จะมีการจัดพระราชพิธีนี้ขึ้น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ อีกทั้งประชาชนที่ไม่มีโอกาสเข้าร่วมพระราชพิธีในวันจริง หรือพลาดการรับชมผ่านโทรทัศน์ อีกทั้งจะมีบางมุมมองที่ไม่ได้รับการถ่ายทอดให้ชม แต่นิทรรศการครั้งนี้ ได้นำภาพหาชมได้ยากมาจัดแสดงอย่างครบถ้วน เมื่อได้ชมแล้วจะมีความอิ่มเอมใจ ปีติยินดีเพิ่มมากขึ้น โดยนิทรรศการจะจัดแสดงใน 2 สถานที่คือ ที่ศูนย์การค้าสนามพารากอน และศูนย์การค้าไอคอนสยามในช่ววเวลาเดียวกัน อยากเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมชมภาพที่ผ่านการคัดสรรเปี่ยมด้วยความหมาย และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์นี้

         ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เนื้อหาภายในนิทรรศการครั้งนี้ ได้นำเสนอภาพเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี ซึ่งได้ประกอบพระราชพิธีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบมา เมื่อวันที่ 2-6 พฤษภาคม 2562 โดยเป็นพระราชพิธีครั้งที่ 12 นับตั้งแต่มีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มา 237 ปี ซึ่งทุกวินาทีคือภาพแห่งความประทับใจ สร้างความปลื้มปีติแก่ปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินโดยพื้นที่จัดแสดงแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ส่วนที่ 2 กระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค และพระฉายาลักษณ์พระบรมวงศานุวงศ์ และส่วนที่ 3 ภาพบรรยากาศแห่งความจงรักภักดีของประชาชนที่มาร่วมเป็นส่วนหนี่งในในพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้  

         โดยภาพถ่ายที่ได้รับการคัดสรรจำนวน 88 ภาพ ล้วนเป็นผลงานจากช่างภาพมากฝีมือที่พร้อมใจกันนำภาพชุดพิเศษและหาชมได้ยากมาจัดแสดง อาทิ ช่างภาพมืออาชีพจากศูนย์ภาพเนชั่น, นายรชฏ วิสราญกุล ปรมาจารย์ผู้บันทึกภาพ “ภาพที่มีทุกบ้าน” ในรัชกาลที่ 9 ,นายวสันต์ วณิชชากร ช่างภาพสำนักข่าว AP เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีภาพพระราชทาน 3 ภาพ  ถ่ายโดยนายวัชรสิทธิ์ วิชญาณรัตน์ ช่างภาพแฟชั่นชื่อดัง ซึ่งเป็นภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ ถ่ายจากภายในพระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท เป็นอีกมุมมองในการเสด็จออกสีหบัญชร เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม โดยมี นางจิระนันท์ พิตรปรีชา ประธานกลุ่มสห+ภาพ เป็นภัณฑารักษ์ผู้รวบรวมคัดเลือกภาพจัดแสดงและเขียนบทกวีประกอบนิทรรศการ

ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

          นายธนาชัย ประมาณพาณิชย์ ทีมช่างภาพเครือเนชั่น บอกเล่าถึงการทำงานและความประทับใจที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งของการบันทึกหน้าประวัติศาสตร์ครั้งนี้ว่า เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2562 ได้รับมอบหมายงานให้ไปประจำจุดถ่ายภาพบริเวณจุดที่ 5 หน้าป้อมมหากาฬ จุดนี้ริ้วขบวนเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครจะเคลื่อนผ่านช่วงเย็นๆ แต่ต้องไปรอตั้งแต่เช้าๆ เพื่อเก็บภาพบรรยากาศก่อน พอสายๆ ได้เห็นประชาชนทะยอยเข้ามาจับจองพื้นที่ตลอดสองข้างถนนราชดำเนินกลาง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ละคนมีสีหน้า อารมณ์แห่งความปลื้มปีติ และเนื่องจากจุดนี้ริ้วขบวนฯ จะเดินเป็นเส้นโค้ง จึงได้วางแผนการทำงานว่าอยากถ่ายภาพออกมาให้เห็นพระพัตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชัดๆ ตรงๆ แล้วเก็บริ้วยาวๆ ให้ยิ่งใหญ่อลังการ จากนั้นจะเลื่อนกล้องลงมาถ่ายริ้วขบวนด้านล่างพระราชยานพุดตานทองเพื่อบันทึกภาพสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ซึ่งร่วมอยู่ในขบวนด้วย

ผลงานของ ธนาชัย ประมาณพาณิชย์

        “ได้รับการนัดแนะว่าจุดนี้จะเห็น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี ร่วมอยู่ในขบวนด้วย แต่มุมที่ผมอยู่สามารถบันทึกภาพชัดเจนได้เพียงสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งถือเป็นความโชคดีที่ไม่มีอะไรบัง ส่วนอีกภาพ ตั้งใจถ่ายให้เห็นบรรยากาศการมารับเสด็จของประชาชน ซึ่งนอกจากจะเห็นริ้วขบวนและประชนชนแล้วยังมีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ประดิษฐานบนอาคารด้วย รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานครั้งประวัติศาสตร์ สะท้อนว่าประชาชนผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่างพร้อมใจกันรอมาชื่นชมพระบารมีในโอกาสเสด็จขึ้นครองราชย์ครั้งนี้” ช่างภาพหนุ่มไฟแรง กล่าว 

วสันต์ วณิชชากร

         ด้าน นายวสันต์ วณิชชากร ช่างภาพสำนักข่าว AP กล่าวว่า  งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกครั้งนี้ ถือเป็นงานใหญ่ของประเทศไทย ทางสำนักข่าว AP ให้ความสำคัญกับการนำเสนอข่าวและภาพในพระราชพิธีมาก เพราะต่างประเทศยังไม่คุ้นเคยกับพระพักตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำนักข่าวต้องการภาพที่เห็นพระพักตร์ชัดเจน โดยตัวได้รับมอบหมายให้ถ่ายภาพงานนี้ หนึ่งในภาพร่วมแสดงเป็นภาพเสด็จเลียบพระนครด้วยขบวนพยุหยาตราสถลมารค เย็นวันที่ 5 พฤษภาคม  โดยเข้าประจำจุดถ่ายภาพที่ศาลฎีกา ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เฝ้ารอเวลาท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนระอุ  เช่นเดียวกับประชาชนจำนวนมากไม่ย่อท้อเฝ้ารอชมพระบารมี เมื่อเห็นริ้วขบวนถึงศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมและมีสมาธิแน่วแน่ ก่อนจะบันทึกภาพอย่างต่อเนื่อง

ผลงานของ วสันต์ วณิชชากร

        “ภาพที่เห็นในช่องมองภาพทรงแย้มพระสรวลและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนตลอดเวลา ผมลั่นชัตเตอร์ต่อเนื่อง และคัดเลือกภาพที่สวยสง่างามที่สุดส่งให้สำนักข่าวเอพี อีกภาพที่ร่วมแสดงเป็น 1 ใน 3 ภาพ ที่ได้รับการดาวน์โหลดนำไปใช้เผยแพร่ทั่วโลก เป็นริ้วขบวนเดียวกันแต่เวลาค่ำ  ผมประจำจุดป้อมมหากาฬ ภาพที่บันทึกในหลวงพระพักตร์ตรงประทับพระราชยานพุดตานทอง  แต่ที่ต่างจากภาพอื่น จะมีองค์ประกอบผู้ร่วมริ้วขบวนและเครื่องสูงที่ใช้ประกอบพระราชพิธีสำคัญ สื่อศิลปวัฒนธรรมของไทย" นายวสันต์ กล่าว 
         ทั้งนี้ นายวสันต์ กล่าวด้วยว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีประวัติศาสตร์ สัมผัสได้ว่า ประชาชนทุกคนยิ้มแย้มและมีความสุขเกิดขึ้นที่ใบหน้า เป็นช่วงเวลาสำคัญเป็นรอยต่อของยุคสมัย ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเรา 

ผลงานของ รชฏ วิสราญกุล

         ขณะที่ นายรชฏ วิสราญกุล ช่างภาพมากประสบการณ์ ผู้เคยบันทึกภาพ “ภาพที่มีทุกบ้าน” ในรัชกาลที่ 9 หนึ่งในทีมช่างภาพกลุ่มสห+ภาพ โดยครั้งมีโอกาสบันทึกภาพประวัติศาสตร์พระราชพิธีอยู่ภายในพระบรมมหาราชวัง ในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ทรงประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม เป็นการทำงานที่ค่อนข้างมีข้อจำกัดหลายอย่างจึงต้องวางแผนการถ่ายภาพเป็นอย่างดี
          “มีโอกาสถ่ายภาพ 3 วัน ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม เป็นภาพพระราชพิธีต่างๆ อย่างภาพนี้ถ่ายในวันที่ 4 พฤษภาคม ได้ยืนอยู่ตรงจุดที่ริ้วขบวนออกมาจากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวังเคลื่อนไปยังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ทรงประกาศพระองค์เป็นศาสนูปถัมภก เราไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เป็นการถ่ายในระยะไกลพอสมควร และด้วยความที่ถูกจำกัดให้ใช้กล้องและเลนส์อย่างละตัว จึงตัดสินใจเลือกเลนส์ 70-200 มม.ดูแล้วน่าจะได้ภาพสวย ได้เห็นริ้วขบวนอลังการ ภาพนี้จริงๆ แล้วถ่ายแนวนอนแล้วคร็อปเป็นแนวตั้งเพื่อให้เห็นพระพักตร์ชัดเจน ถ่ายเป็นร้อยช็อต อยากให้เห็นเรื่องราวแสดงความสง่างามของริ้วขบวน อีกทั้งเครื่องสูงต่างๆ โดยเฉพาะฉัตรที่ทำมุม 45 องศา ซึ่งถ่ายยาก ส่วนใหญ่คนพยายามจะถ่ายมุมตรง อยู่ที่การตัดสินใจ ความเร็วของมือ และสายตาล้วนๆ ถ้าสังเกตให้ดีด้วยอากาศที่ร้อนในภาพจะเห็นพระเสโทไหลที่พระพักตร์แต่ไม่ทรงเช็ด ทรงอดทนมาก รู้สึกภูมิใจมากที่ในชีวิตหนึ่งจะได้มาร่วมพระราชพิธีสำคัญ เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเกิดขึ้นได้บ่อย” ช่างภาพชั้นครู เผย 
         ร่วมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมชมนิทรรศการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ผ่านภาพถ่ายประวัติศาสตร์แห่งความทรงจำอันประทับใจ ได้ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายนนี้ บริเวณฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน และวันที่ 5 มิถุนายนถึง 30 กรกฎาคมนี้ ที่ชั้น 1 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม