royal coronation
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

ปชช.อึดอัดจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ

วันที่ 2 มิถุนายน 2562 - 08:36 น.
จัดตั้งรัฐบาล,ปชชสุดเบื่อ,ยือเยื้อ,ผลประโยชน์ไม่ลงตัว,หยุดเห็นแก่ตัว,พปชร,พท,ปชป,อนค,ภท,แย่งเก้าอี้,สวนดุสิตโพล
Shares :
เปิดอ่าน 5,144 ครั้ง

โพล เผย ปชช.สุดเบื่อการเมืองไทย จัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ มีแต่ขัดแย้ง วอนพรรคขนาดใหญ่หยุดเห็นแก่ ขอพรรคขนาดกลางรักษาสัญญา

 

โพล เผย ปชช.สุดเบื่อการเมืองไทยจัดตั้งรัฐบาลยืดเยื้อ มีแต่ขัดแย้ง แย่งเก้าอี้ ชิงผลประโยชน์ วอน พปชร.-พท. หยุดเห็นแก่ตัวนึกถึงประโยชน์ประเทศ-ปชช.เป็นสำคัญ ขอ ภท.-ปชป.-อนค. รักษาสัญญา

 

วันที่ 2 มิ.ย. 62 - สถานการณ์ทางการเมืองไทยยังคงร้อนแรงมีความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะข่าวการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลที่พลิกไปมาไม่มีความชัดเจนแน่นอน สร้างความอึดอัดใจให้กับประชาชนที่อยากจะเห็นรัฐบาลใหม่โดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่สนใจติดตามข่าวการเมือง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จึงได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ในหัวข้อ ความอึดอัดของประชาชนในการจัดตั้งรัฐบาล จำนวนทั้งสิ้น 1,137 คน ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 สรุปผลได้ ดังนี้

 

1.ประชาชนคิดอย่างไร? กับ ความไม่แน่นอนในการจับขั้วพรรคการเมืองเพื่อจัดตั้งรัฐบาล
อันดับ 1 เป็นเรื่องผลประโยชน์ตอบแทน การยื่นข้อเสนอต่อกัน 44.14%
อันดับ 2 ภายในพรรคเสียงแตก ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ตกลงกันไม่ได้ 33.30%
อันดับ 3 ทุกพรรคอยากเป็นรัฐบาล มีการเลือกข้าง เลือกฝ่ายที่ได้เปรียบ 17.86%
อันดับ 4 พรรคขนาดกลางเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาล 12.74%
อันดับ 5 ยังจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ ยังไม่ชัดเจน 10.69% 

 

 2.ประชาชนคิดว่าปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลที่ยืดเยื้อ เกิดจากสาเหตุอะไร?
อันดับ 1 ผลประโยชน์ไม่ลงตัว แย่งเก้าอี้ ไม่ได้ตามข้อเสนอที่ต้องการ 67.45%
อันดับ 2 ผู้นำพรรคยังตัดสินใจไม่ได้ มีความขัดแย้งภายในพรรค 28.27%
อันดับ 3 เป็นเกมการเมือง ยังจับขั้วพรรคการเมืองไม่สำเร็จ คะแนนเสียงไม่เพียงพอ 19.08%

 

3.สิ่งที่ประชาชนอยากบอกพรรคการเมืองต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาล คือ 
พรรคขนาดใหญ่  (พลังประชารัฐ  เพื่อไทย)
อันดับ 1 นึกถึงประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ หยุดเห็นแก่ตัว 58.43%
อันดับ 2 เคารพกฎหมาย เป็นประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชน 39.29%
อันดับ 3 เร่งจัดตั้งรัฐบาลโดยเร็ว 26.24%
 

พรรคขนาดกลาง (ภูมิใจไทย  ประชาธิปัตย์  อนาคตใหม่)    
อันดับ 1 รักษาสัญญา ทำตามที่หาเสียงไว้ ไม่โกหกประชาชน 47.75%
อันดับ 2 ปฏิบัติตามหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เคารพกฎหมาย 30.81%
อันดับ 3 คำนึงถึงชื่อเสียง อุดมการณ์ของพรรค 25.23%

 

พรรคขนาดเล็ก
อันดับ 1 ทำตามหน้าที่ให้ดีที่สุด สร้างผลงานให้เห็นเป็นรูปธรรม 53.42%
อันดับ 2 ไม่สร้างความวุ่นวาย อยู่ในขอบเขต หยุดตอบโต้กันไปมา 34.70%
อันดับ 3 ไม่ยอมเป็นเครื่องมือทางการเมือง เป็นตัวแทนของประชาชน 18.72%

 

4.ประชาชนมีข้อเสนอแนะอย่างไร? ที่จะทำให้การจัดตั้งรัฐบาลรวดเร็วและประสบผลสำเร็จ

อันดับ 1 ปฏิบัติตามหลักสากล เคารพเสียงส่วนใหญ่ เป็นประชาธิปไตย 43.73%
อันดับ 2 ลดการต่อรอง ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมากเกินไป 40.31%
อันดับ 3 ถอยคนละก้าว ลดทิฐิ ไม่ทะเลาะเบาะแว้งกัน 31.77%

 

5.โดยภาพรวมแล้ว กรณีการจัดตั้งรัฐบาล ทำให้ประชาชนเบื่อหน่ายการเมืองมากน้อยเพียงใด?

อันดับ 1 เบื่อหน่ายมากขึ้น 76.29% เพราะการเมืองไทยมีแต่ความขัดแย้ง แย่งชิงผลประโยชน์ ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วแต่ยังไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ บ้านเมืองไม่มีเสถียรภาพ  ส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ฯลฯ

อันดับ 2 เบื่อหน่ายเหมือนเดิม 19.45% เพราะหากต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกัน ยังคงมีทิฐิด้วยกันเหมือนเดิมเหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงมีอยู่แบบนี้ต่อไป ยังมองไม่เห็นหนทางแก้ไขให้ปัญหาต่างๆคลี่คลายลงได้ ฯลฯ

อันดับ 3 เบื่อหน่ายน้อยลง 4.26% เพราะอย่างน้อยก็ทำให้คนสนใจการเมืองมากขึ้น ได้เลือกตั้ง เป็นการแสดงออกทางการเมือง ฯลฯ

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ