royal coronation
วันที่ 18 ตุลาคม 2562
ข่าวทั่วไป

กษ.ลุยโครงการสานพลังประชารัฐเฟสสอง

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 - 20:15 น.
กฤษฎา บุญราช,กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,โครงการสานพลังประชารัฐ
Shares :
เปิดอ่าน 5,760 ครั้ง

กษ.ลุยโครงการสานพลังประชารัฐ เฟสสองแล้งนี้ หนุนเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย งดนาปรังรอบ 2 หลังกระตุ้นเศรษฐกิจกว่า 2 หมื่นล้าน กฤษฏาโมเดล ประสบผลสำเร็จ

 

30 พฤษภาคม 2562 นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีเป้าหมายปรับสมดุลปริมาณการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

รวมทั้งลดปริมาณข้าวนาปรัง โดยเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีตลาดรองรับแน่นอน เกษตรกรมีรายได้และเกิดความมั่นคงในอาชีพการเกษตรมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายตลาดนำการผลิต ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการถือได้ว่า โครงการนี้ เป็นต้นแบบการทำงานอย่างบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริง ซึ่งกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และ กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมสำรวจพื้นที่ วิเคราะห์ ตรวจสอบ คัดเลือก รับสมัครเกษตรกรที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการ

นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก 2 สมาคม ได้แก่ สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย และสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย ถ่ายทอดความรู้ด้านการแนะนำพันธุ์ปลูกให้เหมาะสมในแต่ละสภาพพื้นที่ การหว่านไถ การใช้เมล็ดพันธุ์ที่ดีและเหมาะสม การบำรุงดูแลต้นพันธุ์ ตั้งแต่เริ่มการเพาะปลูก ไปจนถึงวิธีการเก็บเกี่ยวอย่างถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

ผลจากการดำเนินโครงการ พื้นที่โดยส่วนใหญ่ดำเนินการเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนเมษายน 62 ที่ผ่านมา และเก็บเกี่ยวผลผลิตพร้อมนำส่งตลาดหมดแล้ว ไม่มีปัญหาการลักลอบนำข้าวโพดจากแหล่งอื่นมาจำหน่ายในจุดรับซื้อของสหกรณ์และเอกชน เพราะป้องกันด้วยระบบ corn service ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงระดับพื้นที่ สร้างรายได้ให้เกษตรกร กว่า 82,316 ราย พื้นที่ 724,932 ไร่ มีกำไรไร่ละ3พันบาท ปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 0.867 ล้านตัน กระตุ้นเศรษฐกิจกว่า2หมื่นล้านบาท

นับได้ว่า การปฏิรูปภาคเกษตร ใช้การตลาดนำการผลิต ของนายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯได้นำโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนานี้ ได้ผลเป็นรูปธรรมยกระดับรายได้เกษตรกร และชาวนา ถือเป็นสัญญาณเริ่มต้นที่ดีในการสนับสนุนให้เกษตรกรไทยเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต หันมาปลูกพืชอื่นทดแทนนอกจากการทำนา ทั้งลดปริมาณการใช้น้ำในฤดูแล้ง และสำคัญอื่นใด คือความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานจนประสบความสำเร็จ

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ