royal coronation
27 มกราคม 2563
ข่าวทั่วไป

ทวงคืนเงินจำนำข้าว ปปง.ปล่อยเช่าคอนโด "เสี่ยเปี๋ยง"

29 พฤษภาคม 2562 - 17:31 น.
ปปง,เสี่ยเปี๋ยง,เงินจำนำข้าว,ทวงคืน,ปล่อยเช่าคอนโด,ระบายข้าวจีทูจี
Shares :
เปิดอ่าน 5,270 ครั้ง

ปปง.ปล่อยเช่าคอนโดหรู 325 ห้อง ย่านลาดพร้าว ทรัพย์ในคดีระบายข้าวจีทูจี "เสี่ยเปี๋ยง"

 

          วันที่ 29 พ.ค. 62 - ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ได้เผยแพร่เอกสารข่าว โดยระบุว่า มีความประสงค์จะนำทรัพย์สินที่เก็บรักษาไว้ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินว่าด้วยการเก็บรักษาและการจัดการทรัพย์สินที่ถูกยึดหรืออายัด พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติมฯ ออกให้เช่า จำนวน 1 รายการ (ห้องชุด 325 ห้อง ในโครงการคอนโดมิเนียม My Story ลาดพร้าว 71 เลขที่ 388 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ) ผู้ที่ประสงค์จะเช่าทรัพย์สินดังกล่าว สามารถแสดงความประสงค์ขอเช่าทรัพย์สิน โดยกรอกข้อมูลตามแบบคำขอเช่าทรัพย์สิน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.amlo.go.th) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานหลักฐานที่แสดงถึงความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารกิจการโครงการอาคารชุด (ถ้ามี) และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง มายื่นด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่สำนักงาน ปปง. เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ตั้งแต่วันนี้ – 17 มิ.ย. และสามารถตรวจดูสภาพทรัพย์สินได้ในวันที่ 30 พ.ค.นี้

 

          ก่อนหน้านี้คณะกรรมการธุรกรรม ปปง.มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ของกลุ่มบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง 'เสี่ยเปี๋ยง' ผู้ก่อตั้งบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด และจำเลยในคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) โดยมิชอบ รวมทั้งสิ้น 662 รายการ มูลค่าประมาณ 7,000 ล้านบาท แยกเป็นเป็นเงินฝากในบัญชีธนาคารจำนวน 51 บัญชี มูลค่าประมาณ 921 ล้านบาท และที่ดินใน กทม. ภูเก็ต พังงา อยุธยา อ่างทอง จำนวน 611 รายการ มูลค่าประมาณ 5,970 ล้านบาท ตั้งแต่เมื่อวันที่ 9 ก.ย.2559 ที่ผ่านมา


          ต่อมามีคำสั่งอายัดทรัพย์เพิ่มเติม สำหรับห้องชุดดังกล่าวเป็นทรัพย์ที่ปปง.มีคำสั่งอายัดทรัพย์ ที่ 220 /2559 เป็นทรัพย์สินของ บริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด จำนวน 706 รายการ รวมมูลค่า 2,810,781,400 บาท ทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ที่ดินจำนวน 2 รายการ ส่วนที่เหลือเป็นห้องชุด จำนวน 704 รายการ รวมทรัพย์สินเดิมที่ คณะกรรมการธุรกรรม ออกคำสั่งอายัดไว้ครั้งแรกจะมี มีทรัพย์สินของกลุ่มบริษัท สยามอินดิก้า จำกัด บริษัท สิราลัย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท กีธา พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับนายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง) จำนวนทั้งสิ้น 1,366 รายการ มูลค่ากว่า 9,800 ล้านบาท.
 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ