20 พฤษภาคม 2562 นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้สั่งการผ่านไลน์ ด่วนที่สุด ข้อสั่งการ ของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้ปศุสัตว์จังหวัด/ปศุสัตว์เขต  

 

ดำเนินการตามที่ท่านนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการ ถ้าพื้นที่ไหนที่มีปัญหาในการส่งนมโรงเรียนในวันที่21พค.2561แล้วเป็นการบกพร่อง หย่อนยาน ไม่ตั้งใจในการปฎิบัติงาน 

 

“ผมมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามระเบียบของทางราชการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป..เรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน”

 

 

ก่อนหน้านี้นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯสั่งทางไลน์ในกลุ่มผู้บริหาร และข้าราขการในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งกระทรวงเกษตรฯและกระมหาดไทย เร่งรัดทุกหน่วยงาน จัดระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนใหม่ทั้งระบบ ให้ทันในช่วงเปิดเทอมนี้ และลงพื้นที่ร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆโดยทันท่วงที ตรวจสอบให้เป็นตามเกณฑ์การตรวจรับนมโรงเรียนทุกแห่ง แต่ทั้งนี้เกิดปัญหาพื้นที่กลุ่ม 5 ในจังหวัดภาคกลางตอนล่าง และภาคใต้

 

โดยมีผู้ประกอบการไม่ยอมส่งนมพื้นที่ระยะทางไกล 3จังหวัด กระบี่ พังงา และภูเก็ต รวม1.9แสนกล่อง/ถุง ต่อวัน โดยนายกฤษฎา ได้สั่งการเฉียบขาดให้กรมปศุสัตว์ ผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกันแก้ไขเมื่อพบว่าผู้ประกอบการได้โควต้าแล้วส่งนมไม่ครบภายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จะโดนตัดสิทธิ์ทันทีและให้องค์การส่งเสริมกิจการโคนม(อ.ส.ค.)ส่งแทน