วันที่ 18 พ.ค. 62  พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 68 รูป ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2562 โดยมีพุทธศาสนิกชน คณะผู้บริหาร ข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชน ร่วมทำบุญและเวียนเทียนรอบพระบรมสารีริกธาตุที่ได้อัญเชิญจากพระบรมมหาราชวังมาประดิษฐาน เป็นจำนวนมาก ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร