13 พ.ค.62-นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทฯ ได้ลงนาม “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์” กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันที่ 13 พ.ค. 2562 ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือเพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือการศึกษาและวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ที่ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการต้นแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ประกอบด้วย ร่วมมือในการพัฒนาสายพันธุ์  การทดลองเพาะปลูกเพื่อคัดสายพันธุ์ที่เหมาะกับสภาพอากาศประเทศไทย การวิจัยเพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการแพทย์ ไปจนถึงการผลิตเป็นยาสมุนไพร ที่สามารถนำออกจำหน่ายเชิงพาณิชย์ ให้ประชาชนเข้าถึงได้จริง 

 

      

          นายสิทธิชัย กล่าวต่อว่า ในส่วนของ การผลิตกัญชาสู่ยารักษาโรค ถือว่าเป็นความสำคัญของการร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญด้านการผลิตยาเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ดำเนินธุรกิจให้บริการรับจ้าง ผลิตยาแผนปัจจุบันและยาแผนโบราณ มาตรฐาน GMP PIC/s และผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมา กว่า 40 ปี ซึ่งมีความพร้อมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชา เพื่อขายในประเทศและเพื่อการส่งออก

          นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือเรื่องการปลูกกัญชา บริษัทฯได้ให้ความร่วมมือในการให้ใช้พื้นที่ของ โรงงานเภสัชอุตสาหกรรม เจเอสพี เป็นแปลงทดลองปลูกกัญชา ซึ่งเป็นพื้นที่ไว้สำหรับการพัฒนาสมุนไพร และกัญชา เพื่อทำยาแผนโบราณ 60 ไร่ โดยอาศัยองค์ความรู้จาก ต้นแบบของคณะเกษตร และ วิทยาลัยแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

           

          นายสิทธิชัย กล่าวอีกว่า อีกทั้งมีความร่วมมือในการพัฒนาสายพันธุ์และหาปัจจัยในการปลูกที่เหมาะสมที่สุดเพื่อให้ได้สารสำคัญทางยา เช่น กระบวนการควบคุมความชื้น กระบวนการควบคุมอุณหภูมิและแสงแดด คาดว่าการลงทุนทำ Smart Farm เพื่อการปลูกกัญชา มีเป้าหมายผลิต ดอกกัญชาแห้งได้ 20 กิโลกรัมต่อเดือนในปีแรก เพื่อนำไปเป็นวัตถุดิบ ในการทำวิจัยยาสมุนไพร และสารสกัดบริสุทธิ์สูง

        

          “ความร่วมมือในครั้งนี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี ในกระบวนการต่างๆ ตั้งแต่ขั้นตอนแรกไปจนถึงขั้นตอนการผลิตเป็นยาสมุนไพร ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เกิดการร่วมมือระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนที่นำจุดแข็งของแต่ละฝ่ายมาผนึกกำลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการแพทย์ และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป เนื่องจากยาจากสมุนไพรถือว่าเป็นทางเลือกที่ดีของประชาชน เพราะหากในอนาคตมีการผลิตและวิจัยสกัดออกมาจนไม่มีผลข้างเคียงจะทำให้ประชาชนเข้าถึงยาที่มีคุณภาพในราคาที่ถูกลงเนื่องจากเป็นยาที่ผลิตใช้เองโดยคนไทย อีกทั้งยังเป็นโอกาสให้ประเทศไทยขยายตลาดการส่งออกเพื่อหารายได้เข้าประเทศ” นายสิทธิชัย กล่าว