29 เมษายน 2562 นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีเปิดงาน the international horticulture exhibition : Beijing Expo 2019 เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ณ เมืองหยางชิง กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

ในงานครั้งนี้ เป็นงานแสดงพืชสวนนานาชาติ ระดับ A1 ในธีมงาน live green, live better พิธีเปิด จัดขึ้น อย่างยิ่งใหญ่ โดย สี จิ้น ผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานเปิดงาน

 

นายกฤษฏา กล่าวว่าในนามของรัฐบาลไทย การเข้าร่วมงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญที่แสดงถึงความเป็นไทย การสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าเกษตร โดยเฉพาะพืชผักผลไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และสมุนไพรต่าง ๆ และแสดงถึงแหล่งท่องเที่ยวไทย วัฒนธรรมประเพณีไทย สู่สายตาชาวโลก อันเป็นโอกาสที่สามารถเพิ่มคุณค่าในการท่องเที่ยวและการจำหน่ายสินค้า ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ นับได้ว่าเป็นการบูรณาการความร่วมมือที่สำคัญอีกครั้งหนึ่ง และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างไทย และ จีน ต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

 

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ดำเนินการ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กรมศิลปากร กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและหน่วยงานต่าง ๆ ในการเข้าร่วมงานแสดงพืชสวนระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 29 เมษายน – 7 ตุลาคม 2562 ณ กรุงปักกิ่ง 

 

รวมทั้งจะเกิดประโยชน์ในหลายด้าน อาทิ 1) ด้านการทูต เป็นการแสดงความสัมพันธ์อันดีและแสดงความเป็นมหามิตรระหว่างสองประเทศ โดยการเข้าร่วมงานด้วยการจัดสวนไทยในพื้นที่ 1 ไร่ 2) ด้านการค้า โดยการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ ให้ผู้เข้าชมงานทั้งชาวจีน และชาวต่างประเทศ ได้เห็นถึงศักยภาพ ความหลากหลาย และเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐานของผลผลิตสินค้าพืชสวนของไทย ซึ่งจะช่วยขยายโอกาสทางการตลาดสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มมากขึ้น  

 

3) ด้านการท่องเที่ยว เป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศ และ 4) ด้านการศึกษาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ทั้งการผลิตพืช การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการผลิตการตลาดของประเทศไทย
             

 

“ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาเป็นระยะเวลายาวนาน การเข้าร่วมจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการเน้นย้ำความสัมพันธ์ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว นอกจากนี้กรุงปักกิ่งยังเป็นเมืองศูนย์กลางที่มีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ มีศักยภาพ ในการพัฒนา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จึงส่งผลให้มีศักยภาพทางการตลาด และมีการลงทุนจากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกมากมาย จึงเป็นตลาดส่งออกที่สำคัญตลาดหนึ่งของไทย รวมทั้งจะสามารถผลักดันให้สินค้าเกษตรไทย เติบโตในภูมิภาคเอเชีย และในตลาดโลกได้อย่างมีศักยภาพตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างแน่นอน” นายกฤษฎา กล่าว