เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 11 เมษายน ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ทำเนียบรัฐบาล นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้นำชาวบางใหญ่-นครชัยศรี-ท่ามะกา -กาญจนบุรีกว่า 100 คนเดินทางมายื่นคำร้องขอบอกเลิกสัญญากับกรมทางหลวง เนื่องจากกรมทางหลวงได้ผิดสัญญาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อก่อสร้างทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี(M81) ระยะทาง 96 กม.กับชาวบ้าน ซึ่งแนวทางดังกล่าวได้ตัดผ่านที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมายของชาวบางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ได้ยินยอมที่จะให้กรมทางหลวงเวนคืนที่ดินดังกล่าว แต่กรมทางหลวงจะต้องจ่ายค่าทดแทนในสิ่งปลูกสร้างและค่าที่ดินให้กับชาวบ้านในราคาตลาด ตามที่กฎหมายบัญญัติ

          นายศรีสุวรรณ กล่าวว่า ข้อเท็จจริงปรากฎว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากรมทางหลวง ไม่ได้ดำเนินการจ่ายค่าทดแทนดังกล่าวให้กับชาวบ้านตามที่ได้ตกลงกันไว้แต่อย่างใด ทำให้ชาวบ้านเป็นจำนวนมากเสียสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้างไปเพื่อประโยชน์อย่างอื่นได้ เพราะติดในสัญญาที่ได้ทำไว้กับกรมทางหลวง บางรายต้องไปจัดซื้อจัดหาที่อยู่ใหม่เพื่อทดแทนที่ดินเดิมที่ถูกเวนคืน แต่เมื่อกรมทางหลวงยังไม่นำเงินมาจ่ายให้กับชาวบ้านตามสัญญา ทำให้เจ้าของที่ดินแห่งใหม่ต้องริบเงินมัดจำของชาวบ้านไป บางรายจะลงทุนเลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา ทำสวนผัก ผลไม้ ตามปกติของตนก็ไม่สามารถทำได้ เพราะเกรงว่ากรมทางหลวงจะเข้ามาใช้ที่ดินเมื่อไรก็ได้ ทำให้ต้องไร้อาชีพ สูญเสียรายได้ที่จะนำมาดูแลครอบครัว กลายเป็นปัญหาใหญ่โต ทำให้ชาวบ้านเป็นหนี้เป็นสินกันมากโดยใช่เหตุ


          นายศรีสุวรรณ กล่าวอีกว่า ด้วยเหตุดังกล่าวชาวบางใหญ่-นครชัยศรี-นครปฐม-ท่ามะกา-ท่าม่วง-กาญจนบุรี จึงมีมติร่วมกันว่า จะไม่ยินยอมตกเป็นเบี้ยล่างให้กับกรมทางหลวงในการทำงานแบบเข้าชามเย็นชามอีกแล้ว จึงได้เดินทางมายื่นคำร้องต่อกรมทางหลวง ผ่านศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อนำไปสู่การใช้สิทธิทางกฎหมาย เพื่อบอกเลิกสัญญาการซื้อ-ขายที่ดินกับกรมทางหลวง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 386 วรรคแรก และมาตรา 387