วันที่ 16 ม.ค.62 - นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลหมายจับ โดยมี พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูล ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผช.ผบ.ตร.) และคณะผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้าร่วมประชุม 

 

          ซึ่งผู้แทนของทั้ง 2 หน่วยงาน ยินดีที่จะเชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงาน กับระบบฐานข้อมูลหมายจับที่พัฒนาขึ้นโดยสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม 

 

 

          นายสุริยัณห์ โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวอธิบายเพิ่มเติมว่า การดำเนินการหน่วยงานทั้งสอง จะจัดทำระบบส่งข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องขอออกหมายจับและการรายงานผลการจับตามหมายจับ มายังระบบฐานข้อมูลหมายจับของสำนักงานศาลยุติธรรม และจัดทำระบบรับข้อมูลการออกหมายจับ เพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

 

         ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เจ้าหน้าที่ของศาลบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องขอออกหมายจับ และการรายผลการจับตามหมายจับได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น และทำให้ผู้ร้องขอ ออกหมายจับนั้นจัดทำคำร้องขอออกหมายจับได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเช่นเดียวกัน อีกทั้งยังส่งผลให้มีระบบฐานข้อมูลหมายจับซึ่งมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ด้วย.