royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

"ออกแบบ"ระบบแก้ปัญหาน้ำขังสวนส้มโอทับทิมสยาม

วันที่ 13 มกราคม 2562 - 08:38 น.
พายุปาบึก,กรมพัฒนาที่ดิน,สวนส้มโอ,ทับทิมสยาม,นครศรีธรรมราช
Shares :
เปิดอ่าน 723 ครั้ง

"พัฒนาที่ดิน"ลงพื้นที่ติดตาม-เยี่ยมเยียนหมอดินอาสา ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ"ปาบึก"หารือจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง

 

                13 มกราคม 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติพายุโซนร้อน “ปาบึก” จ.นครศรีธรรมราช 

 

 

                   ได้ลงพื้นที่ดูความเสียจากพายุปาบึก  สำหรับจ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” เบื้องต้นด้านพืช จำนวน 23 อำเภอ 125 ตำบล 1,525 หมู่บ้าน จำนวนเกษตรกรประสบภัย 121,053 ครัวเรือน พื้นที่เกษตรคาดว่าจะเสียหาย 125,931 ไร่ จำแนกเป็นนาข้าว คาดว่าจะเสียหาย 27,207 ไร่ พืชไร่คาดว่าจะเสียหาย 3,573 ไร่ พืชสวนและอื่นๆ คาดว่าจะเสียหาย 96,151 ไร่ อยู่ระหว่างการรับแจ้งความเสียหายจากเกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ทำการสำรวจความเสียหายเพื่อช่วยเหลือ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง กรณีเสียหายสิ้นเชิง 
 

 

                   ทั้งนี้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมคณะ และหน่วยบริการแนะนำการจัดการดินเคลื่อนที่  ได้ลงพื้นที่หมู่ที่ 6 ต.บางจาก อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติบ้านเรือนได้รับความเสียหาย ณ บ้านนายปาน ชูพันธ์ หมอดินอาสาประจำตำบลบางจาก จากนั้นเดินทางไปศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอ.ปากพนัง หมู่ที่ 13 ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง และบ้านวัวหลุง หมู่ที่ 5 ต.ควนชุม อ.ร่อนพิบูลย์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำชุมชน เกษตรกร และหมอดินอาสาที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมทั้งปรึกษาหารือแนวทางการสำรวจออกแบบงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่สวนส้มโอทับทิมสยามอีกด้วย

 

 

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ