royal coronation
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

บังคับคดี จ่อลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้กยศ.ชายแดนใต้

วันที่ 6 ธันวาคม 2561 - 15:28 น.
หนี้ กยศ,กรมบังคับคดี,ไกล่เกลี่ยหนี้กยศ,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 363 ครั้ง

ผลโพลล์ชี้ ปชช.พึงพอใจการทำงานก.บังคับคดีเร่งเพิ่มนิติกรสร้างความรับรู้กฎหมาย ไม่ให้ทำสัญญาเสียเปรียบนายทุน พร้อมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ไกล่เกลี่ยหนี้กยศ.


          กรมบังคับคดี-6 ธ.ค.61-น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดีแถลงผลสำรวจความเชื่อมั่นของผู้รับบริการที่มีต่อกระบวนการบังคับคดี ประจำปี 2561 ว่า กรมฯมีหน้าทีในการบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลในการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดีที่เกี่ยวข้องกับคู่ความ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนที่สนใจเข้าซื้อทรัพย์จากกการขายทอดตลาด โดยว่าจ้างบริษัทอินโฟเสริ์ชทำสำรวจการกลุ่มเป้าหมายจำนวน 1,645 ทั่วประเทศและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งผลการสำรวจทุกด้าน ทั้งกระบวนการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้

       

         กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี กระบวนการติดตามและเฉลี่ยทรัพย์สินในคดีล้มละลาย ในภาพรวมพบว่า ประชาชนมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับดี คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 95 ขึ้นไป มีเพียงร้อยละ 70 ที่เห็นว่า บทบาทหน้าที่และการทำงานของกรมบังคับคดีมีความเชื่อมั่นน้อย ซึ่งกรมบังคับคดีจะแก้ไขด้วยการเพิ่มเจ้าหน้าที่นิติกร เพื่อปรับปรุงการทำงานและสร้างความรับรู้ทางกฎหมายให้กับประชาชนทั้งในเรื่อง การทำสัญญากู้ยืม การค้ำประกัน การจำนองจำนำ ขายฝากและการวางทรัพย์ เพื่อไม่ให้ประชาชนถูกบังคับทำสัญญาเสียเปรียบกลุ่มนายทุน
          น.ส.รื่นวดี กล่าวอีกว่า หากนำผลสำรวจเรื่องความเชื่อมั่นระหว่างปี 60 มาเปรียบเทียบกับปี 61 จะพบว่า ความเชื่อมั่นในทุกด้านดีขึ้น และมีตัวเลขที่สูงขึ้น ยกเว้นความเชื่อมั่นต่อกระบวนการบังคับคดีล้มละลาย การติดตามเฉลี่ยทรัพย์ในคดีล้มละลาย ซึ่งยังมีตัวเลขติดลบ โดยจะมอบหมายให้รองอธิบดีที่รับผิดชอบโดยตรงเร่งปรับปรุงแก้ไข ส่วนผลตอบรับการทำงานของกรมบังคับคดีระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้พบว่ามีการไกล่เกลี่ยกันเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีความเชื่อมั่นต่อการประมูลซื้อทรัพย์ขายทอดตลาด

        
          “ภายในเดือนธ.ค. นี้ กรมบังคับคดีจะลงพื้นที่ไกล่เกลี่ยหนี้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อลดข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และเป็นการให้ของขวัญปีใหม่กับประชาชน ที่เป็นลูกหนี้ กยศ.ประมาณ 60,000 รายด้วย”อธิบดีกรมบังคับคดีกล่าว
 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ