royal coronation
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

"ผ่าตัดวันเดียวกลับ"บรรลุเป้า9เดือนลดวันนอน รพ.3.8พันวัน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 - 12:45 น.
สปสช,ผ่าตัดวันเดียวกลับ
Shares :
เปิดอ่าน 657 ครั้ง

"ผ่าตัดวันเดียวกลับ" บรรลุเป้า9เดือน ผู้ป่วยรับบริการ9กลุ่มโรค2,176ราย ผ่าตัดไส้เลื่อนสูงสุด761ราย พื้นที่เขต2ให้บริการมากสุด345ราย

     ผลเปรียบเทียบผ่าตัดปกติต้องนอนใน รพ. ภาพรวมลดวันนอน รพ.ได้ถึง 3,826 วัน ช่วยเพิ่มเตียงว่างดูแลผู้ป่วยโรคอื่น ทั้งลดค่าใช้จ่าย รพ. ทั้งค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น พร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมของผู้ป่วยและญาติ ปี2562เตรียมขยายบริการกลุ่มโรคอื่นเพิ่มเติม

 

     นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กล่าวว่า การผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ (one day surgery : ODS)เป็นการดำเนินตามยุทธศาสตร์รัฐบาล ตามแนวทางการพัฒนาประเทศไทยThailand 4.0ด้านการสาธารณสุข โดยในปี2560คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ สปสช. กรมบัญชีกลาง และสำนักงานประกันสังคม ส่งเสริมการรักษาแบบผ่าตัดวันเดียวกลับ ต่อมากรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข,ราชวิทยาลัยแพทย์,สมาคมและองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องได้ร่วมมือพัฒนาระบบบริการผ่าตัดวันเดียวกลับในการดูแลผู้ป่วย สปสช.ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนได้ทำการปรับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายชดเชยค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขรักษาพยาบาลเพื่อรองรับและได้ออกเป็นประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายบริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับ พ.ศ.2561

     ทั้งนี้ การบริการผ่าตัดวันเดียวกลับประกอบด้วย12กลุ่มโรค ได้แก่1.โรคไส้เลื่อนขาหนีบ (Inguinal hernia)2.โรคถุงน้ำอัณฑะ (Hydrocele)3.โรคริดสีดวงทวาร (Hemorrhoid)4.ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอด (Vaginal bleeding)5.หลอดเลือดดำของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด (Esophageal varices, Gastric varices)6.ภาวะหลอดอาหารตีบ (Esophageal stricture)7.โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามที่อุดตัน (Obstructive esophageal cancer/tumor)8.ติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ (Colorectal polyp)9.นิ่วในท่อน้ำดี (Bile duct stone)10.นิ่วในท่อตับอ่อน (Pancreatic duct stone)11.ภาวะท่อน้ำดีตีบ (Bile duct stricture) และ12.ภาวะท่อตับอ่อนตีบ (Pancreatic duct stricture) โดยมีหน่วยบริการที่สามารถให้บริการได้จำนวน103แห่งกระจายอยู่ในทุกเขตทั่วประเทศ

     นพ.ศักดิ์ชัย กล่าวว่า จากการให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม– 20กันยายน2561มีผู้ป่วยเข้ารับบริการผ่าตัดวันเดียวกลับจำนวน2,176ครั้ง กลุ่มโรคที่ผู้ป่วยรับบริการผ่าตัดวันเดียวกลับมากที่สุด3อันดับแรก ได้แก่ โรคไส้เลื่อนขาหนีบ มีผู้ป่วยรับบริการมากที่สุดจำนวน761ราย รองลงมาหลอดเลือดดำของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารขอด จำนวน388ราย และติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ จำนวน349ราย ทั้งนี้จาก12กลุ่มโรคที่ให้บริการ มี3กลุ่มโรค คือ โรคมะเร็งหลอดอาหารระยะลุกลามที่อุดตัน นิ่วในท่อตับอ่อน และภาวะท่อตับอ่อนตีบ ยังไม่มีข้อมูลเบิกจ่ายจากหน่วยบริการ สำหรับในส่วนข้อมูลบริการเมื่อแยกตามพื้นที่พบว่า พื้นที่ เขต2มีอัตราบริการผ่าตัดวันเดียวกลับมากที่สุด จำนวน345ราย รองลงมาเขต5จำนวน342ราย และเขต1จำนวน296ราย

     จากข้อมูลจำนวนบริการรักษาผ่าตัดวันเดียวกลับข้างต้นนี้ ได้มีการประมวลผลและเบิกจ่ายแล้ว22.89ล้านบาท แต่ผลที่ได้รับสามารถลดวันนอนและลดค่าใช้จ่ายทางอ้อมของญาติได้ รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายในการบริการของโรงพยาบาล ทำให้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าห้อง ค่าอาหาร และค่าบริการอื่นในการนอนโรงพยาบาล

      “จากการสอบถามความพึงพอใจผู้รับบริการ ภาพรวมผู้ป่วยให้คะแนนความพึงพอใจบริการผ่าตัดวันเดียวกลับเฉลี่ย 4.58 คะแนน จาก 5 คะแนน ซึ่งการบริการผ่าตัดวันเดียวกลับนี้ได้ลดวันนอนจากการเป็นผู้ป่วยในเพื่อรับการผ่าตัดรักษาจากจำนวน 5,777 วัน เหลือเพียง 1,951 วัน คิดเป็นจำนวนวันนอนที่ลดลงถึง 3,826 วัน ช่วยลดความแออัดของผู้ป่วยในโรงพยาบาล และทำให้มีเตียงว่างเพื่อรองรับบริการผู้ป่วยในโรคอื่นเพิ่มขึ้น พร้อมกันนี้ยังลดค่าใช้จ่ายทั้งของโรงพยาบาลและผู้ป่วยได้ รวมถึงการเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้ป่วย ซึ่งในปี2562คาดว่าจะมีการขยายการผ่าตัดวันเดียวกลับไปยังกลุ่มโรคอื่นๆ เพิ่มเติมต่อไป นับเป็นอีกก้าวหนึ่งของความร่วมมือในการพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อดูแลสุขภาพคนไทย” เลขาธิการ สปสช. กล่าว

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ