royal coronation
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562
ข่าวทั่วไป

ยธ. ร่วม UNODC รับมือยาเสพติดรูปแบบใหม่

วันที่ 2 ตุลาคม 2561 - 17:27 น.
21 ประเทศ,รับมือ,ยาเสพติด,รูปแบบใหม่,เงินดิจิตอล,คมชัดลึก
Shares :
เปิดอ่าน 611 ครั้ง

ยธ ร่วม UNODC วางยุทธศาสตร์บริหารจัดการชายแดนสกัดค้ายาเสพติดข้ามชาติ รับมือปราบยาเสพติดรูปแบบใหม่ในภูมิภาคเอเซีย ค้ายาผ่านอินเตอร์เน็ต-จ่ายด้วยเงินดิจิตอล


          ศูนย์การประชุมสหประชาขาติ- 2 ต.ค.61 พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานพิธิเปิดการประชุมหัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 42 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-5 ต.ค โดยมี หัวหน้าหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดจากประเทศต่างๆ จำนวน 21 ประเทศ และผู้แทนจากองค์กรระหว่างประเทศ ผู้แทนจาก UNODC เข้าร่วมการประชุม

        

          พล.อ.อ ประจิน กล่าวว่า การประชุม HONLEA เป็นการประชุมประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดของแต่ละประเทศ แลกเปลี่ยนและติดตามสถานการณ์และแนมโน้มยาเสพติดในแต่ละประเทศ ภูมิภาค และโลก รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเชิงลึก ด้านปราบปรามการค้ายาเสพติด เคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้น เตรียมความพร้อมรับมือกับปัญหายาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆ ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ทั้งการค้ายาเสพติดผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และการใช้เงินสกุลดิจิตอลในการซื้อ-ขายยาเสพติด ซึ่งจะมีการนำมติและข้อเสนอที่ได้จากการประชุมมาปรับปรุงมาตรการในการปราบปรามปัญหาการลักลอบค้าและลำเลียงยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยจะเน้นการป้องกับปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติ

           

      พล.อ.อ.ประจิน กล่าวอีกว่า รัฐบาลไทยได้ประกาศให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไข และมีมาตรการป้องกันและควบคุมยาเสพติดตามแนวทางของสหประชาชาติ และอนุสัญญาระหว่างประเทศด้านการควบคุมยาเสพติดทั้งสามฉบับ ซึ่งเป็นแนวทางที่ครอบคลุมและสมดุลทั้งการลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติด นอกจากนี้ยังเน้นประสานสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณชายแดนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน และขยายความร่วมมือกับ UNODC ในการวางยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายแดน

       

        อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 ไทยจะดำรงตำแหน่งประธานอาเซียน จึงพร้อมสนับสนุนการทำงานระดับภูมิภาคของ UNODC ในด้านการบริหารจัดการชายแดน นอกจากนี้ยังนำแนวทางการปลูกพืชเสพติดตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก หรือ “ศาสตร์ของพระราชา”มาใช้พัฒนาในพื้นที่ต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับประชากรโลกและให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

 

ข่าวเกี่ยวข้องในเครือ
Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ