ข่าว

พระราชินี ใน ร.9 พระราชทานอาหารแก่ผู้พิการ

พระราชินี ใน ร.9 พระราชทานอาหารแก่ผู้พิการ
เกาะติดข่าวสาร >> คมชัดลึก ออนไลน์
logoline

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ โปรดเกล้าฯ ทพญ.รวิจิตร์ เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ พระประแดง

          วันนี้  เวลา 11.00 น.  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ท่านผู้หญิงระวิจิตร์  สุวรรณบุบผา ข้าราชบริพารกองราชเลขานุการในพระองค์ฯ  และหน่วยราชการในพระองค์ เชิญอาหารพระราชทานไปเลี้ยงแก่ผู้พิการในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561

พระราชินี ใน ร.9 พระราชทานอาหารแก่ผู้พิการ          

          โอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดอาหารพระราชทาน (กลางวันและเย็น) ไปเลี้ยงแก่ผู้พิการเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้พิการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ  พระองค์ทรงมีพระราชหฤทัยที่งดงามและทรงห่วงใยประชาชนตลอดเวลา แม้ทรงพระประชวรก็ไม่ทรงพัก พระองค์หายพระทัยเป็นราษฎรของพระองค์ ทรงยึดแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือประชาชน โดยรับสั่งเสมอว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอนว่า การช่วยเหลือราษฎรจะต้องช่วยเหลือให้ราษฎรยืนได้ตัวของเขาเอง จึงจะเป็นการช่วยเหลืออย่างแท้จริง  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระมหากรุณาธิคุณอย่างต่อเนื่อง ทรงรับซื้อผลงานผลิตภัณฑ์ของผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการได้มีรายได้จากการประกอบอาชีพให้สามารถดำรงชีพได้ด้วยตนเอง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงต่อไป    

พระราชินี ใน ร.9 พระราชทานอาหารแก่ผู้พิการ

พระราชินี ใน ร.9 พระราชทานอาหารแก่ผู้พิการ

          ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานปล่อยแถวหน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2561 ได้แก่ ตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้  เก็บกวาดทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินเท้า ตัดหญ้า  ปรับภูมิทัศน์พื้นที่ โดยรอบสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง เพื่อให้สะอาดสวยงาม ไม่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษ และยุง ทำให้ผู้อาศัยได้รับความสะดวก มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใส

พระราชินี ใน ร.9 พระราชทานอาหารแก่ผู้พิการ

พระราชินี ใน ร.9 พระราชทานอาหารแก่ผู้พิการ

logoline
แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวที่น่าสนใจ

logo-pwa

เพิ่ม คมชัดลึก ออนไลน์

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด