royal coronation
9 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

เปิดคุกให้นักธุรกิจจ้างงานผู้ต้องขัง

22 พฤษภาคม 2561 - 17:25 น.
ราชทัณฑ์,ผู้ประกอบการ,นักลงทุน,เปิดตลาดแรงงาน,เยี่ยมชม,ฝึกทักษะ,อาชีพ,ผู้ต้องขัง,อัตราจ้างงาน,พ้นโทษ
Shares :
เปิดอ่าน 905 ครั้ง

ราชทัณฑ์เปิดตลาดแรงงาน ให้ผู้ประกอบการ-นักลงทุนเยี่ยมชมการฝึกทักษะอาชีพผู้ต้องขัง หวังกระตุ้นอัตราจ้างงานผู้พ้นโทษ

 

          กรมราชทัณฑ์ - 22 พ.ค.61 พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานจัดโครงการ ติดตามผลการฝึกทักษะการทำงานและพบปะผู้ประกอบการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ภายใต้กิจกรรม “เปิดบ้าน สร้างงาน สานพลังประชารัฐ”

 

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นช่องทางการขยายการจ้างงานของเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งภายในและภายนอกเรือนจำและเป็นการส่งเสริมการฝึกวิชาชีพและทักษะการทำงานในสถานประกอบการ และงานที่ตลาดแรงงานต้องการผู้ต้องขัง โดยมีรายได้เป็นรางวัลปันผลจากการทำงานฝึกทักษะวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยมีผู้ต้องขังที่ผ่านการอบรมวิชาชีพแล้วมีความพร้อมในการทำงานจำนวน 148,742 คน แต่ปัจจุบันผู้ต้องขังที่สามารถมีงานทำเพียง 127,246 คน การฝึกวิชาชีพโรงงานในเรือนจำ 24,685 คน และประเภทการฝึกวิชาชีพโรงงานภายนอกเรือนจำ 736 คน

 

 

          พ.ต.อ.ณรัชต์ กล่าวอีกว่า กรมราชทัณฑ์ได้เชิญผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุน และผู้บริหารของกระทรวงยุติธรรม กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้บริหารกรมราชทัณฑ์ สื่อมวลชน เข้าร่วมงานประมาณจำนวน 250 คน มาพบปะพูดคุย เจรจาตกลงการจ้างแรงงงานระหว่างผู้ประกอบการและผู้ต้องขังได้โดยตรง และภายในงานได้จัดแสดงบูธ ศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการงานทำ (CARE : Center for Assistance to Reintegration and Employment) และการแสดงฝึกวิชาชีพในสาขาต่างๆ เช่น ตัดเย็บเสื้อผ้า งานโยธาก่อสร้าง งานหัตถกรรม งานสาธารณะ งานเกษตรกรรม บูธอาหารและบริการต่างๆ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพทักษะการทำงานและ ฝึกวิชาชีพของผู้ต้องขัง ตลอดจนเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ นักลงทุนได้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทักษะการทำงานและการจ้างแรงงานผู้ต้องขังในสาขาวิชาชีพด้านต่างๆ กรมราชทัณฑ์ หวังว่า สังคมและหน่วยงานภายนอกจะให้โอกาสผู้ต้องขัง ที่จะพ้นโทษออกไปให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณภาพต่อไป.              

 

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ