วันที่ 30 มี.ค.61 นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้พระราชทานโฉนดที่ดินพระราชวังสนามจันทร์ อ.เมือง จ.นครปฐม พื้นที่ทั้งหมด 148 ไร่ ให้กับกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อใช้ในการสาธารณประโยชน์ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

 

 

               ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้มอบหมายให้เทศบาลนครนครปฐม นำโดย นายเอกพันธุ์ คุปตวัช นายกเทศมนตรีนครนครปฐม เป็นแกนนำหลักในการดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัย ความสะอาด และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มจิตอาสา ภาคประชาชนในการซ่อมบำรุงระบบประปา ห้องน้ำ ทาสี ตลอดจนเจ้าหน้าที่ป่าไม้มาช่วยตัดหญ้า ปรับแต่งต้นไม้ใหญ่ ซึ่งในขณะนี้การดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์พระราชวังสนามจันทร์ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกาย ในวันที่ 1 เมษายน 2561 นี้เป็นต้นไป ช่วงเช้าเวลา 05.00-08.00 น. ช่วงเย็น เวลา 16.00-20.00 น.

 

 

               นายเอกพันธุ์ กล่าวว่า จังหวัดนครปฐมได้มอบภารกิจให้เทศบาลนครนครปฐม เป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลบำรุงรักษาและทำความสะอาดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม สำหรับใช้เป็นพื้นที่ในการออกกำลังกาย และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียง โดยเทศบาลนครนครปฐมเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านสุขภาพพลานามัย จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ “รวมพลังสร้างสุขภาพ รวมใจภักดิ์ รักษ์วังสนามจันทร์” ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงได้ออกกำลังกายสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง และเป็นส่วนหนึ่งในการใช้พื้นที่พระราชวังสนามจันทร์ เป็นสาธารณประโยชน์ต่อไป โดยกำหนดจัดกิจกรรม “รวมพลังสร้างสุขภาพ รวมใจภักดิ์ รักษ์วังสนามจันทร์” ในวันอาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2561 ณ พระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เริ่มลงทะเบียน เวลา 15.00 น. และพิธีเปิดกิจกรรม เวลา 16.30 น. จึงขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมกิจกรรมดังกล่าว

 

 

               นายชาญนะ กล่าวเพิ่มเติมว่า การเปิดพระราชวังสนามจันทร์เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้มาออกกำลังกายในครั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชนแต่งกายสุภาพ โดยสุภาพบุรุษสวมเสื้อมีแขน กางเกงคลุมเข่า สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน กระโปรงคลุมเข่า กางเกงขายาว ชุดไม่รัดรูป และห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ สัตว์เลี้ยง ตลอดจนยานพาหนะ เข้ามาในพระราชวังสนามจันทร์ เบื้องต้นจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาออกกำลังกายก่อน ในส่วนของการเปิดให้เข้าชมพระตำหนักต่างๆ นั้น อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุญาต ทั้งนี้ให้พ่อแม่พี่น้องชาวนครปฐม ในฐานะเจ้าของพื้นที่ ที่เป็นที่ตั้งของพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งเป็นสถานที่สิริมงคลคู่บ้านคู่เมืองนครปฐม เราจะช่วยกันทำอย่างไรให้ผู้เข้ามาใช้ประโยชน์ มีจิตสำนึก รัก หวงแหน พระราชวังสนามจันทร์ซึ่งเป็นมรดกของชาติที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ได้พระราชทานให้ใช้ในสาธารณประโยชน์ให้ทรงคุณค่า สวยงาม และยั่งยืนต่อไป