royal coronation
16 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

สอศ.ประกวดสุดยอดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์อาชีวศึกษา

1 มีนาคม 2561 - 18:32 น.
ข่าวทั่วไป,ปทุมธานี,ประกวด,สุดยอด,นวัตกรรม,สิ่งประดิษฐ์,หุ่นยนต์,สอศ,อาชีวศึกษา
Shares :
เปิดอ่าน 995 ครั้ง

ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค.

คลิปที่ 1

 

               1 มี.ค. 61  เมื่อเวลา 16.30 น. ที่ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ภายใต้ชื่องาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษา พัฒนาการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สู่เชิงพาณิชย์ และนานาชาติ พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ฯ ให้ได้รับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อก้าวไปสู่ Thailand 4.0 และเปิดเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษา ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดและแสดงให้ประชาชนได้ร่วมชมผลงานด้วย

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 28 ก.พ. - 3 มี.ค. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีโยบายส่งเสริมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐบาลและสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน ในด้านวิชาการ และกิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในงานอาชีพ และสามารถพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดจากการคิดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา สู่ชุมชนและเชิงพาณิชย์ ด้วยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

               ดร.สุเทพ กล่าวว่า การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา และหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2561 มีผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากการประกวดจากระดับจังหวัด และระดับภาค 5 ภาค รวมจำนวน ทั้งสิ้น 240 ผลงาน แบ่งการประกวดออกเป็น 11 ประเภท ประเภทละ 4 ผลงาน ได้แก่ ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม) ได้แก่ กลุ่มผลิตพลังงาน และกลุ่มการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ และชีวอนามัย ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีการเกษตร ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ประเภทที่ 10 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟแวร์ และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์ และกลุ่มพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว และประเภทที่ 11 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์

               นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้มีการประกวดประเภทองค์ความรู้ การนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ภาคภาษาอังกฤษ เพื่อการเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากล และเพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนระดับประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์และมีทัศนคติที่ดีในการศึกษาต่อในการเรียนสายวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา และหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่ 1. การแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา 2. การแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา กติกา ABU 3. การแข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย 4. การแข่งขันหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม 5. การแข่งขันหุ่นยนต์มือกลแขนกลเพื่อคนพิการ และ 6. การแข่งขันหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ Automation System Robotในงาน สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2561 ครั้งนี้ด้วย

               สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมสนับสนุน การวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านปริมาณ และคุณภาพ มาจนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน มีผลงานสิ่งประดิษฐ์ มากกว่า 25,000 ผลงาน สามารถพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์จนสามารถจดสิทธิบัตรได้ และอยู่ระหว่างการส่งเสริม และพัฒนากว่า 100 ผลงาน และในโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้รับพระกรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ ในวันที่ 3 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การค้า เซียร์ รังสิต จังหวัดปทุมธานี

 

 

 

 

 

 

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ