royal coronation
10 ธันวาคม 2562
ข่าวทั่วไป

"ชาวนนท์ฯ" ปาดเหงื่อ... ปิดถนน สร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

4 พฤศจิกายน 2560 - 11:42 น.
ชาวนนท์, ปาดเหงื่อ, ปิดถนน, สร้าง, รถไฟฟ้า, สายสีชมพู, ชาวนนท์ฯ
Shares :
เปิดอ่าน 14,495 ครั้ง

เช็คดู เส้นไหนปิด - เส้นไหน ใช้ได้ "แจ้งวัฒนะ - ติวานนท์ - รัตนาธิเบศร์" ปรับเส้นทางการจราจรรับก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 1 พ.ย. ที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560

    โดยมีเนื้อหาระบุว่าด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี จะเริ่มทำการก่อสร้าง โดยช่วงแรก จะทำการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคตามแผนงานโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2561 และได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดการ จราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 มีมติให้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เพื่อปิดกั้นช่องทางการจราจรบางส่วน บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภค และทำเข็มทดสอบ
        ฉะนั้น เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการจราจร จึงอาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 139  แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ในฐานะเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี จึงออกข้อบังคับต่อไปนี้

    ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้น การจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2560”

    ข้อ 2 ให้ยกเลิกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้น การจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 256
ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560

    ข้อ 3 ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 ตั้งแต่บริเวณป้ายหยุดรถประจำทางหน้าศูนย์ราชการ
จังหวัดนนทบุรีถึงสี่แยกแคราย ในช่องทางคู่ขนาน ด้านขาเข้า ช่องทางขวาสุด 1 ช่องทาง และใน ช่องทางหลัก ด้านขาเข้า ช่องทางซ้ายสุด 1 ช่องทาง

    ข้อ 4 ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า บริเวณทางเบี่ยงคู่ขนาน เข้าช่องทางหลักหน้าศูนย์ราชการจังหวัดนนทบุรี ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่
30 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

    ข้อ 5 ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนติวานนท์ ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561  ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางตลาด ถึงแยกกรมชลประทาน ด้านขาเข้า จำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุด และด้านขาออก จำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุด

    ข้อ 6 ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนติวานนท์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ตั้งแต่สะพานข้ามคลองบางตลาด ถึงแยกกรมชลประทาน ด้านขาออก
จำนวน 2 ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

    ข้อ 7  ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ตลอดเวลา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560  ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2561 ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระราม 4 ถึงหน้ากองดุริยางค์ตำรวจ และ ตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด41 ถึงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปา ด้านขาเข้า จำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุด

    ข้อ 8 ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2561  ตั้งแต่เชิงทางลงสะพานพระราม 4 ถึงหน้ากองดุริยางค์ตำรวจ และ
ตั้งแต่ปากซอยแจ้งวัฒนะ - ปากเกร็ด 41 ถึงเชิงทางขึ้นสะพานข้ามคลองประปา ด้านขาเข้า จำนวน 2 ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00 น.

    ข้อ 9 ปิดกั้นช่องทางการจราจรบนสะพานข้ามคลองประปา ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ถึงวันที่ 30  มิถุนายน 2561  ตั้งแต่เชิงสะพานข้ามคลองประปา ถึงสุดเขตพื้นที่รับผิดชอบสถานี ตำรวจภูธรปากเกร็ด ด้านขาเข้า จำนวน 1 ช่องทางด้านขวา และด้านขาออก จำนวน 1 ช่องทางด้านขวา ตั้งแต่เวลา 22.00 น. ถึงเวลา 04.00  น.

    ข้อ 10 ข้อบังคับนี้มิให้ใช้บังคับกับรถเจ้าพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่ หรือรถที่ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานจราจร

    ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ พลตำรวจตรี สุศักดิ์ ปรักกมะกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี เจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี
-------

Shares :

ข่าวเกี่ยวข้อง
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ