ข่าว

เยาวชน 15 สถาบัน รวมตัวแปรอักษร"วัยรุ่นพอเพียง" ถวายพ่อหลวง

เยาวชน 15 สถาบัน รวมตัวแปรอักษร"วัยรุ่นพอเพียง" ถวายพ่อหลวง

              วันที่ 7 ต.ค. เวลา 13.00 น. ที่ลานกิจกรรมหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร นักเรียน นักศึกษา จาก 15 สถาบัน กว่า 300คน อาทิ ม.รามคำแหง มรภ.พระนคร มรภ.สวนสุนันทา ม.กรุงเทพ ม.ศิลปากร ม.ศรีปทุม ม.หอการค้าไทย ม.ราชมงคลรัตนโกสินทร์วิทยาเขตเพาะช่าง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก  มูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมูลนิธิบุคคลพอเพียง  จัดกิจกรรมสืบสานพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมทั้งร่วมกันแปรอักษรข้อความ "วัยรุ่นพอเพียง"และร่วมร้องเพลง "ของขวัญจากก้อนดิน"และประกาศเจตนารมณ์ "ทำดีเดินตามทางที่พ่อสร้างไว้" จากนั้นได้มีพิธีมอบรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ"วัยรุ่นพอเพียง" ซึ่งก่อนหน้านี้เปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนนำเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์ โดยเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและเป็นรางวัลตอบแทนในการทำความดีให้กับเยาวชน

เยาวชน 15 สถาบัน รวมตัวแปรอักษร\"วัยรุ่นพอเพียง\" ถวายพ่อหลวง

            พล.อ.จิระศักดิ์ วัฒนะวงษ์ ประธานมูลนิธิบุคคลพอเพียง กล่าวระหว่างเป็นประธานเปิดงานว่า จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับชาวไทย การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิตจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะกับเยาวชนคนหนุ่มสาวซึ่งเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศชาติ เป็นผู้ที่รับช่วงต่อในการรับผิดชอบบ้านเมืองจากคนรุ่นก่อน หากน้อมนำแนวพระราชดำรัสไปปฏิบัติ ก็จะสามารถขับเคลื่อนประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและสมบูรณ์ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมรณงค์ในวันนี้ รวมถึงการประกวดคลิปวิดีโอออนไลน์ "วัยรุ่นพอเพียง"  เพื่อสื่อสารให้เยาวชนเกิดความเข้าใจและน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ให้เป็นวิถีในการดำเนินชีวิต ผ่านการผลิตคลิปวิดีโอความยาว3-5นาที ชิงทุนการศึกษา และโล่เกียรติคุณจาก พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรีและอดีตนายกรัฐมนตรี

            นายภาณุพงษ์  สะและหมัด นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ผู้ชนะรางวัลประกวดคลิปวีดีโอ วัยรุ่นพอเพียง กล่าวถึงแนวคิดการทำคลิปวัยรุ่นพอเพียงว่า มีแรงบันดาลใจ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 ซึ่งตนเองได้นำแนวคิด คำสอน มาปรับใช้ในชีวิตจริง โดยเฉพาะการทำเกษตร เนื่องจากโดยพื้นฐานเป็นคนรักการทำเกษตร อยู่แล้ว และเป็นอาชีพหลักของครอบครัว 

            "ผมนำเอาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจผสมผสาน มาสร้างคลิปวีดีโอ ซึ่งสอดคล้องกับชีวิตวิถีเกษตรของเรา ที่นำมาปรับใช้ ต่อยอด จากการทำสวนมะพร้าวของครอบครัว ที่ จ.ฉะเชิงเทรา จากเดิมครอบครัว ขายแค่ลูกมะพร้าว แล้วผมเพิ่มมูลค่าเป็นขายพันธุ์มะพร้าวด้วย โดยการผนวกกับการใช้เทคโนโลยีเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์ รวมทั้งใช้เวลาจากการเรียน ทำคลิปเผยแพร่ความรู้ ผ่านทางยูทูป ในเรื่องเกษตรพอเพียง เพื่อให้ความรู้กับคนที่สนใจ ในด้านเกษตร" นายภาณุพงษ์ กล่าว

            นายภาณุพงษ์ กล่าวด้วยว่า การทำคลิปได้ยึดแนวคิด จากศาสตร์พระราชา โดยผ่าน การลงมือทำอย่างจริงจัง และต่อยอดจากสิ่งที่มี สำคัญที่สุดคือ ต้องเอามาใช้ปฏิบัติอย่างจริงจัง และลงมือทำ ถึงจะเข้าใจ สิ่งที่ในหลวงรัชกาล 9 ได้มอบไว้ให้กับพวกเรา แม้ช่วงแรกจะประสบอุปสรรค หรือคนไม่เชื่อ แต่เมื่อเราทำไป ประสบความสำเร็จ มีค่าคนจะหันมาสนใจ ความพอเพียงไม่จำเป็น ต้องทำเกษตร แต่หมายถึง ทำทุกสิ่งให้พอดีกับชีวิตของเรา ทำหน้าที่หลักของเราให้ดีที่สุด ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ไม่เห็นแก่ตัว

            ขณะที่ น.ส.วลีญา  ไกรวงศ์  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชั้นปีที่ 2 อาสาสมัครมูลนิธิเยาวชนพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กล่าวว่า กิจกรรมแปรอักษร คำว่า"วัยรุ่นพอเพียง" ถือเป็นการแสดงสัญลักษณ์ หรือการสื่อสาร ทางตรง เหมือนตั้งคำถามกลับมาหาตัวเองด้วย และกระตุ้น ความรู้สึกนึกคิด การเปลี่ยนแปลง ขณะเดียวกัน ก็นำมาซึ่งการจูงใจไปสู่ความคิด หลักคำสอนที่สำคัญอื่นๆของในหลวงรัชกาลที่9 ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งการทำกิจกรรมแต่ละครั้งในช่วงที่ผ่านมา หากเป็นเรื่องเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 จะได้รับความสนใจจากวัยรุ่น หรือคนรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก  อย่างต่อเนื่อง หลายคนอยากมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพระองค์ท่านเป็นครั้งสุดท้าย  แต่สิ่งสำคัญเหนืออื่นใดการปฏิบัติบูชา  ลงมือทำให้เป็นวิถีชีวิตด้วยความมุ่งมั่นและต่อเนื่อง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ข่าวยอดนิยม