1 ต.ค. 60 - สำนักพระราชวัง สรุปยอดรวมประชาชนที่เดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่9 บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง  กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 30 ก.ย. 2560 ตั้งแต่เวลา 00.01น. จนถึงเวลา 24.00น. ว่า  มีจำนวนทั้งสิ้น 64,700 คน รวม 332 วัน มี 11,564,102 คน 

         ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีประชาชนถวายเงิน เพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงินจำนวน 4,048,937.25 บาท รวม 332 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 860,329,098.51 บาท

          อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวัง ได้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ยังเข้าแถวรอกราบสักการะพระบรมศพในมณฑลพิธีสนามหลวง เป็นจำนวนมากสามารถทยอยเข้ากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จนหมดชุดสุดท้ายของวันที่ 30 ก.ย. ในเวลา 03.15 น.ของวันที่ 1 ต.ค.2560

 

         ทั้งนี้  ประชาชนสามารถเดินทางมากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังได้ตลอด 24 ชั่วโมง จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เป็นวันสุดท้าย