12 ก.ย.60 - พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ว่า   ที่ประชุมคสช.เห็นชอบออกคำสั่งมาตรา 44 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอกรณีจำเป็นต้องสร้างสายส่งพลังงาน ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ พื้นที่อุทยาน และพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อรองรับการจัดหาพลังงานไฟฟ้าจากทั้งในและต่างประเทศ ให้ทันตามเวลาที่กำหนดใน 13 โครงการ โดยให้สามารถเข้าไปสร้างสายส่งในพื้นที่ดังกล่าวได้และดำเนินการขออนุญาตควบคู่กันไป  อย่างไรก็ตาม หากไม่ดำเนินการสร้างสายส่ง เมื่อโครงการโรงไฟฟ้าต่างๆแล้วเสร็จอาจไม่มีไฟฟ้าส่งเข้ามาใช้ในพื้นที่ๆกำหนดได้ และบางกรณีอาจถูกปรับด้วยเช่นเดียวกัน