8 ส.ค.60 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานการประชุมคสช.และคณะรัฐมนตรี (ครม.)โดยก่อนการประชุมนางเพ็ญพักตร์  ศรีทอง เลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำศิลปินดารา อาทิ นายพีรพัฒน์ สวัสดิ์มูล (พี สะเดิด) นางสาวสุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ (เอิร์น) และนายภูศิลป์ วารินรักษ์ (เต๋า) เข้าติดเข็มกลัดดอกมะลิคณะรัฐมนตรี เพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกมะลิงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560 พร้อมเชิญชวนคนไทยร่วมอุดหนุนผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ

         โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า " วันแม่ รักแม่ให้มาก ๆ ขอบคุณที่ให้กำลังใจ เด็ก ๆ ถือเป็นผู้บริสุทธิ์ ทำอะไรก็ให้คิดไปข้างหน้า และสร้างการรับรู้ให้ได้ ขอฝากภารกิจประเทศชาติให้กับทุกคน และให้กำลังใจซึ่งกันและกัน"

          นายแพทย์ ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำคณะเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษการสื่อสารเพื่อก้าวสู่อาชีพ (Echo VE) โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษาได้จัดทำแอปพลิเคชั่น EchoVE พร้อมบทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับอาชีวะจำนวนกว่า 130 บทเรียน ครอบคลุมทุกประเภทวิชาสายอาชีพ ใช้ได้กับโทรศัพท์ทั้งระบบ Android และ iOS พัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ให้ผู้เรียนสานอาชีพมีทักษะภาษาอังกฤษเป็นที่ยอมรับในตลาดงาน ใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นใจ