วันที่ 24 กรกฎาคม ที่พระบรมมหาราชวัง  เวลา 09.00 น.นายทอดด์ แมกเคลย์  รัฐมนตรีการค้านิวซีแลนด์ ในฐานะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนิวซีแลนด์ เดินทางมาวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้น ได้เดินทางไปลงนามถวายความอาลัยในสมุดหลวง ณ อาคารสำนักงานราชเลขาธิการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง 
      ต่อมาเวลา 10.00 น. พลเรือโท เรย์ กริกส์ รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพออสเตรเลีย และคณะได้เข้าลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง ในโอกาสทั่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพไทย ระหว่างวันที่ 22-25 ก.ค.เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพไทยกบกองทัพออสเตรเลีย
      ขณะที่เวลา 13.10 น. พลเรือโท โจเซฟ ออคอย ผู้บัญชาการทัพเรือที่ 7 กองทัพเรือสหรัฐอเมริกา และภริยา พร้อมคณะ รวมจำนวน 15 คน เดินทางมาลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสมุดหลวง ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง  ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกองทัพเรือ ระหว่างวันที่  23-26 ก.ค.2560 เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพเรือไทยและกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา