เวลา 08.30 น. วันที่ 14 พ.ค. น.ส.ดาเลีย กรีบูสไกเต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนีย เดินทางมาวางพวงมาลาสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท และลงนามแสดงความอาลัย ณ อาคารสำนักราชเลขาธิการ ในพระบรมมหาราชวัง