วันที่ 20 พ.ค.2564  นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม มอบอาหารและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ภายใต้โครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” โดยมีนายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลราชวิถี โดยมี นายชัยพล สุขเอี่ยม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

"ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ส่งมอบอาหารและเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่อเนื่อง

"ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" ส่งมอบอาหารและเวชภัณฑ์ เพื่อเป็นกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์ ต่อเนื่อง