เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ปรางแก้ว ทองดี (แถว2 ด้านซ้ายแมสคอท) ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมพร้อมทีมงาน บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรพิเศษต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ในทุกแง่มุม ให้แก่นิสิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา  จ.ชลบุรี