การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่สามารถใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทาง ดังนี้ 

• แอปพลิเคชัน MWA onMobile
• บริการ e-Service  https://eservicesapp.mwa.co.th/
• ตัวแทนรับชำระเงินออนไลน์ อาทิ บิ๊กซี โลตัส เซ็นทรัล กรุงไทย next TMBtouch เป็นต้น
• เคาน์เตอร์บริการในห้างสรรพสินค้า ทั้ง 4 แห่ง 

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 facebook  twitter หรือ line @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง
 

 กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์