ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่น้องๆ ทั้งในระดับประถมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ในโครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) โดยบรรยากาศงาน เต็มไปด้วยความอบอุ่นเป็นกันเอง โดยมีพี่ๆ ผู้บริหารจากมูลนิธิเอสซีจี รวมถึงเหล่าคุณหมอจากมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ ขึ้นมอบรางวัลให้แก่น้องๆ ทั้งนี้ รางวัลที่น้องๆ ได้รับ ได้แก่ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่น รางวัลชมเชย รางวัลขวัญใจมหาชน และรางวัลขวัญใจคุณหมอ

มูลนิธิเอสซีจีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID)

โครงการประกวดวาดภาพระบายสี “เด็กไทยสู้ภัยโควิด” (Thai Kids Fight COVID) เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิเอสซีจีและมูลนิธิธรรมาภิบาลทางการแพทย์ และสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดขึ้นเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เห็นความสาคัญของการดูแลและป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากโควิด-19 รวมไปถึงการปลูกฝังเรื่องสุขลักษณะในชีวิตประจาวัน เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่างทางกายภาพ การล้างมือ เป็นต้น โดยการประกวดฯ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น ปีที่ 1 – 3 และ ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ปีที่ 4 – 6

มูลนิธิเอสซีจีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID)

มูลนิธิเอสซีจีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID)

 

มูลนิธิเอสซีจีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID)

มูลนิธิเอสซีจีมอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี "เด็กไทยสู้ภัยโควิด" (Thai Kids Fight COVID)